Imyororokere Ubuzima

Igitsina cy’umugore: Bimwe mu bishobora kucyangiza

Mu buzima bw’umugore/umukobwa, kimwe mu bintu by’ingenzi ni ubuzima bwerekeye igitsina cye. Impinduka cyangwa uburwayi bushobora kukibaho bigira ingaruka ku myororokere, ubushake bwo gukora imibonano, kandi bikaba byabangamira nyiri ubwite, uwo bashakanye, abo babana, ndetse bikaba byagira ingaruka ku buzima rusange aho byatera guhangayika, kwiheba no kwigunga, …

Hano twakusanyije bimwe mu bishobora guhungabanya no kwangiza igitsina cy’umugore, ibyoroshye n’ibikomeye, ibikunze kuboneka n’ibiboneka gacye.

IMIBONANO

Imibonano idakingiye ukoranye n’uwo mutashakanye (nubwo na we ashobora kukwanduza aramutse aguca inyuma), iri ku isonga mu bitera Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Imibonano ikozwe ku ngufu, cyangwa ikozwe nabi nayo ishobora kwangiza igitsina kikaba cyakomereka haba inyuma cyangwa mo imbere

IMWE MU MITI NA ZIMWE MU NDWARA

Indwara zimwe zishobora gutuma ubabara mu gihe uri gukora imibonano dore ko ziba zangije cyangwa zateye kubyimbirwa no kwangirika kw’igitsina. Imwe mu miti ya kanseri nayo izwiho kuba yatuma uyifata ababara mu gihe cyo gukora imibonano. Gukoresha kandi imiti ya antibiyotike kenshi nabyo biri mu bishobora gutera kurwara Indwara ziva ku miyege dore ko antibiyotike zituma bagiteri nziza zo mu gitsina zigabanyuka bigaha urwaho imiyege ikaba myinshi nuko igatera Indwara.

KWISUKURA NABI NA BIMWE MU BIKORESHWA UBONEZA URUBYARO

Uburyo bwo kuboneza urubyaro butarimo imisemburo akenshi bukoresha agakingirizo, urwugara rushyirwa mu gitsina, kimwe n’ibinini cyangwa amavuta bishyirwa mu gitsina ngo byice intanga mu kurinda gusama (spermicides) bishobora gutera uburyaryate no kokera mu gitsina. Gukoresha za deodorants, parfums, amasabune cyangwa ibindi ngo byo gusukura no guhumuza igitsina nabyo biri mu bitera guhorana uburwayi burimo kwishimagura no kokerwa

GUTWITA NO KUBYARA

Gutwita no kubyara bitera impinduka ku miterere n’imikorere y’igitsina. Iyo utwite umara amezi 9 nta mihango, ibi bituma akenshi ububobere cyangwa ururenda rwo mu gitsina rwiyongera, bishobora kuba rimwe na rimwe byakubangamira cyangwa bikabangamira umugabo. Kubyara nabyo akenshi usanga bisaba kukongerera, bivuze ko uko wari mbere yo kubyara na nyuma yahoo habamo impinduka, ndetse abyumvikane ko ahanyuze umuntu n’aho ataranyura haba hatangana.

IMITEKEREREZE

Kwiheba, kwigunga, agahinda, umujinya n’ibindi bikora ku ntekerezo na byo bigira uruhare mu mikorere y’imyanya ndangagitsina aho kenshi bitera kugabanyuka k’ubushake, kubura ububobere, kubabara ukora imibonano, kuyikora nturangize, …

IMPINDUKA MU MISEMBURO

Impinduka ziba mu misemburo zishobora na zo kugira uruhare mu mpinduka z’imikorere y’igitsina. Urugero, iyo umugore yonsa cyangwa ari mu gihe cyo gucura bituma umusemburo wa estrogen ugabanyuka. Ibi bituma igitsina gisa n’icyegerana cyane ku buryo imibonano ibabaza ndetse n’ububobere buba bwagabanyutse. Ibi nibyo binaba ku bakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro burimo imisemburo.

Ibi bivuzwe ruguru nibyo bibyara zimwe mu ndwara zifata imyanya ndangagitsina. Imibonano idakingiye izatera Indwara nk’imitezi, mburugu, chlamydia, uburagaza, trichomonas, hepatite, ubwandu bw’agakoko gatera SIDA n’izindi.
Impinduka mu misemburo zishobora gutera kuma mugitsina, byakurikirwa no gukomereka cyangwa kuryaryatwa mu gihe cy’imibonano.
Imiti imwe kimwe n’uburyo wisukura bizatera ikibazo cyo kwandura Indwara ziterwa n’imiyege harimo candidiasis n’izindi.
Kwangirika cyangwa kudakomera kw’imikaya y’igitsina cyane cyane utwite cyangwa nyuma yo kubyara bishobora gutera kujya ukorora cyangwa witsamura ugahita winyarira

NI RYARI NAJYA KWA MUGANGA

Igihe cyose ubonye zimwe muri izi mpinduka mu gitsina cyawe, usabwa kwihutira kujya kwa muganga. Izo ni:

 1. Impinduka mu bwinshi, ibara n’impumuro by’ururenda rwo mu gitsina
 2. Kuryaryatwa no gutukura igitsina
 3. Kuva Atari mu gihe cy’imihango, cyangwa kuva nyuma y’imibonano no kuva kandi waracuze
 4. Kumva hari ikintu kibyimbye mu gitsina haba imbere cyangwa inyuma
 5. Kubabara uri gukora imibonano

IBYO WAKORA MU KWIRINDA

Kugirango ubungabunge ubuzima bwo mu gitsina cyawe hari ibyo usabwa kwitaho no kuzirikana.

 1. Gerageza kuba indahemuka ku mugabo wawe, kandi igihe ubonana n’abagabo barenze umwe wibuke gukoresha agakingirizo. By’umwihariko niba wakoresheje agakingirizo bwa mbere, no ku yindi nshuro ba ariko ukoresha kuko amavuta yako yivanze n’amasohoro bishobora gutera uburwayi.
 2. Ibuka kwikingiza. Hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko zikingirwa nka hepatite B, na HPV izwiho gutera cyane kanseri y’inkondo y’umura kuri ubu abakobwa bakiri bato barayikingirwa
 3. Kora siporo ya Kegel. Iyi siporo izwiho gufasha imikaya y’igitsina gukomera ndetse igitsina kikabasha kongera kwegerana cyane cyane nyuma yo ubyara. Iyi siporo uyikora usa n’unyunyira (nka kwa kundi uba udashaka ko umusuzi ugica), ukabikora kenshi ku munsi.
 4. Sigaho gukoresha imiti ya antibiyotike utandikiwe na muganga kuko ishobora guhungabanya imikorere ya bagiteri zo mu gitsina.
 5. Ntugakoreshe isabune cyangwa ibihumura mu gitsina ndetse ntugashyiremo amavuta (niyo yaba ayo gutuma horoha mu gihe cy’imibonano, keretse aricyo yakorewe gusa), kuko bitera uburyaryate no kuba wahorana ubwandu.
 6. Gabanya ibiro ukore siporo kuko umubyibuho ukabije uza mu bitera imikorere mibi y’imisemburo bishobora no gutera kutabyara.
 7. Gabanya inzoga unywa kandi ureke itabi. Itai rihungabanya ibyishimo ukura mu mibonano naho inzoga nyinshi zishobora gutuma imikorere y’imisemburo n’igitsina ihungabana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s