Indwara Ubuzima

Zimwe mu ndwara z’uruhererekane mu muryango

Hari indwara umuntu arwara kuko yazanduye biturutse kuri mikorobe, cyangwa se yazandujwe n’undi muntu. Nyamara habaho n’indwara zitandura, zikaba indwara mu cyongereza zitwa Non-Communicable Diseases (NCDs). Izi ndwara zigira byinshi bizitera harimo imirire, iminywere, imyitwarire n’ibindi.

Nyamara muri izi ndwara zitandura, harimo indwara uba ufite ibyago byinshi byo kurwara, mu gihe hari uwo mu muryango wawe wayirwaye.

Bihera ku gisekuru cya hafi bijya ku cya kure. Muri make bihera ku babyeyi bawe, abo bavukana, abababyaye gutyo gutyo. Ikindi ubushakashatsi bugaragaza ko akenshi bigendana n’imyaka. Bivuze ko niba wenda mama wawe yararwaye kanseri y’ibere afite imyaka 40, nawe muri iyo myaka ari ho ibyago byo kuyirwara bizaba ari byinshi…

Reka muri iyi nkuru tukubwire zimwe mu ndwara ushobora kurwara mu gihe hari uwo mu muryango wawe wazirwaye.

 

  1. Kanseri

 

Kugera ubu iyi iri mu ndwara ziri koreka imbaga nubwo ikiyitera nyacyo kitaramenyekana, ariko uburyo bunyuranye bwo kuyirinda bugenda bwigishwa hirya no hino. Nyamara niba umunyamuryango wawe yararwaye kanseri (ukuyemo ituruka ku kunywa itabi niba wowe utarinywa) iyo ari yo yose, ufite ibyago byinshi byo kuba wayirwara nawe, gusa si ihame ngo uzayirwara. Hano ni ukuvuga ko undi muntu mu muryango we iyo ndwara itabayemo, ibyago byanyu bitangana.

Hano kanseri ziza ku isonga ni kanseri y’amabere, kanseri y’amara, kanseri y’inkondo y’umura, kanseri ya porositate, na kanseri y’imirerantanga (ovarian cancer)

Soma hano Ibimenyetso mpuruza bya kanseri

  1. Indwara z’umutima

 

Hano hazamo stroke, indwara zitandukanye zifata umutima harimo n’umuvuduko ukabije w’amaraso. Nubwo hari ibyongera ibyago, harimo imirire mibi, itabi, ariko no kuba mu muryango arimo uwarwaye izi ndwara nawe bikongerera ibyago

Soma hano Dusobanukirwe indwara ya stroke

  1. Indwara zifata amagufa

Abakuze bakunze kubyita rubagimpande ariko n’abakiri bato bashobora kuzirwara. Izi ni indwara zimunga amagufa zigatuma uzirwaye aribwa ahanini mu ngingo, ni zo zituma umuntu agenda yitwaje akabando, ahekenywa mu ngingo. By’umwihariko ku bagore bageze mu myaka 40, niba mu muryango harimo uwarwaye izi ndwara adashaje, ni byiza kwiyitaho no kwisuzumisha hakiri kare kuko ibyago biba biri hejuru.

  1. Indwara z’amaso

Kutareba neza iyo bwije, kugira ishaza mu jisho, kugabanyuka kw’amarira mu jisho biri mu ndwara z’amaso zishobora kuba karande mu muryango. Niba mu muryango harimo uwazirwaye ni byiza nawe kujya wisuzumisha amaso ngo bagufashe hakiri kare

 

  1. Imitsi

Indwara zitwa indwara z’imitsi na zo ni indwara ahanini zifata mu ngingo zikahatera kubyimbirwa, nka goute, ariko si ho gusa zifata zishobora kugufata ku mikaya ukabona imitsi yipfunditse, igaragara ndetse. Na zo ziri mu ndwara ziba uruhererekane mu muryango

  1. Kwibagirwa

Nubwo twabyita ikimenyetso cyo gusaza ariko binabaho umuntu akiri muto ugasanga afite uburwayi bwo kwibagirwa. Ibi na byo usanga ahanini ari urukurikirane mu muryango

 

  1. Kwipfundika kw’amaraso

Ibi bivamo indwara z’imitsi, stroke ndetse bishobora no kubyara urupfu iyo hipfunditse amaraso agana mu bwonko, cyangwa bigatera paralyse iyo hipfunditse amaraso yo mu ngingo. Niba mu muryango wanyu hari uwagize iki kibazo, nawe ufite ibyago byinshi byo kukigira

 

  1. Diyabete

 

Yego iyi iri mu ndwara ahanini zituruka ku mirire n’indi myitwarire ariko nanone diyabete iri mu ndwara ushobora gukomora ku bakurambere bawe, niyo wakitwararika ute. Ni byiza kwisuzumisha kenshi igihe cyose uzi ko mu muryango wawe harimo uwahuye n’iki kibazo

Soma hano Ibimenyetso mpuruza byakwereka ko ugiye kurwara diyabete

  1. Ibibazo mu mihango

Ntabwo byose ari uruhererekane ariko niba uwakubyaye yaragiraga imihango imubabaza cyane, ibibazo byo kuzana imihango y’ibibumbe, kubura imihango nyuma aho iziye ikaza idasanzwe, kugira imihango ntishireyo nyuma ukagira uburwayi kubera ya maraso yasigayemo, nawe ufite ibyago byinshi byo kubirwara

 

  1. Ibibazo ku budahangarwa

Hari uburwayi buzakwibasira kubera ubudahangarwa bwawe. Harimo zimwe mu ndwara zizwi nka sinusite, asima, umwingo, indwara zimwe zifata uruhu n’izindi. Na zo zikunze kuba uruhererekane

 

Dusoza

 

Niba hari aho wisanze, wihangayika cyangwa ngo wihebe kuko kuba ufite ibyago byinshi ntibivuze ko ari ihame bizakubaho. Ahubwo ni cyo gihe ngo ugishe inama abaganga n’izindi nzobere ku buryo wakitwara, ibyo kwirinda, ibyo kwitwararira, n’ibyo kwitaho ngo bya byago bigabanyuke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s