Indwara Ubuzima

Menya gutandukanya ibikunze kwitwa “infection” ku bagore n’abakobwa

Ni kenshi uzumva umukobwa/umugore avuga ati:  Infection ziranyishe. Nyamara wamubaza uti izihe infection, ntabe yabasha kukubwira izo arwaye izo ari zo. Aha akenshi aba avuga imwe mu ndwara zifata mu myanya ndangagitsina

Ibi bikaba bimwe mu bituma ashobora gufata imiti itajyanye n’uburwayi bwe, kuko ijambo infection, ni ijambo rivuga uburwayi bwose umuntu arwara butewe na mikorobi. Mikorobi twibutse ko ziri mu bice bitatu hari bagiteri, virusi n’imiyege. Urugero, ubu indwara ya Covid-19 ni infection kuko iterwa na virusi. Ubugendakanwa ni infection kuko buterwa n’imiyege, imitezi ni infection kuko iterwa na bagiteri. Hakiyongeraho indwara ziterwa n’indiririzi (parasites) nka trichomonas, amibe, malaria…

None se umukobwa/umugore yamenya gutandukanya ate infection yarwaye mu gitsina? Ni byo iyi nkuru igiye kuvuga.

 

Aha tubanze twibutse ko mu gitsina hahoramo bagiteri n’imiyege amamiliyoni. Kubera impamvu zinyuranye, bagiteri “nziza” zishobora kugabanyuka, bigatuma imiyege iba myinshi, ibi bitera uburwayi buturutse ku miyege. Nk’uko na bagiteri “mbi” zishobora kwiyongera, bigatera uburwayi buturutse kuri bagiteri. Gusa muri iyi nkuru turarushaho gusobanukirwa

 

Ibimenyetso bya “infection” itewe na bagiteri

 

 • Kunuka “injanga”, ni ukuvuga kuzana umwuka umeze nk’uw’amafi mabisi cyangwa yaboze bikarushaho iyo uri mu mihango cyangwa nyuma y’imibonano
 • Kokera uri kunyara cyangwa umaze kunyara
 • Kuremererwa mu kiziba cy’inda no kumva hababara
 • Kuryaryatwa no kuribwa
 • Kuzana ururenda rworoshye rusa umuhondo, umweru, ikigina cyangwa rwenda gusa icyatsi

Ibimenyetso bya “infection” iterwa n’imiyege

 • Kokera uri kunyara cyangwa umaze kunyara
 • Kokera no kubabara uri gukora imibonano
 • Kuribwa igitsina inyuma, kokerwa
 • Kuryaryatwa ukumva wakishima
 • Kubyimba igitsina ibice by’inyuma (imyeyo ku bayiciye)
 • Ururenda rufatiriye kandi rusa umweru

Aho bitandukaniye

·        Itandukaniro rya mbere, kuri infection yatewe na bagiteri, ururenda ruba runuka naho kuri imwe yatewe n’imiyege nta mpumuro idasanzwe ruba rufite

·        Itandukaniro rya kabiri, kuri infection yatewe na bagiteri ntabwo wokera uri gukora imibonano, ariko iyo yatewe n’imiyege, urokera ukora imibonano

·        Itandukaniro rya gatatu, kuri infection yatewe na bagiteri ntabwo uribwa ahazengurutse igitsina cyangwa ngo habyimbe, ariko iyo byatewe n’imiyege, bikubaho

Biterwa n’iki kandi ni bande bafite ibyago cyane?

Nkuko ari uburwayi buterwa na mikorobi zitandukanye, n’ibibitera si bimwe.

Infection itewe na bagiteri

 • Kogesha mu gitsina amasabune, kozamo imbere ukanacengezamo urutoki, kuhatera imibavu cyangwa ibindi bihumuza, byica bagiteri nziza nuko imbi zikabona uko zororoka.
 • Impinduka mu misemburo nko kuba utwite, uri mu mihango cyangwa hari imiti uri gufata ifite aho ihuriye n’imisemburo yawe, byabitera na byo
 • Gukora imibonano idakingiye n’ufite uburwayi butera na bagiteri, cyangwa se akaba afite bagiteri mbi muri we nubwo yaba atagaragaza uburwayi
 • Abagore banywa itabi na bo bibongerera ibyago byo kuba barwara infection itewe na bagiteri

Infection itewe n’imiyege

 • Gukoresha kenshi imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike, kandi igihe kirekire, bishobora kwica bagiteri nziza bigatuma imiyege yororoka cyane
 • Ibinini byo kuboneza urubyaro birimo estrogen na byo bishobora gutuma urwara infection itewe n’imiyege
 • Impinduka mu misemburo
 • Kuba ufite isukari mu maraso nyinshi cyangwa urwaye diyabete byongera ibyago
 • Kuba ufite ubudahangarwa buri hasi na byo bikongerera ibyago

Ni gute wakirinda izi ndwara?

Kwirinda izi ndwara twabikubiye hamwe.

 • Gabanya kwambara imyenda ikwegereye cyane, cyane cyane za collant. Amakariso wambare akoze muri cotton, cyangwa byibuze ahajya ku gitsina habe hakoze muri cotton
 • Gendera kure koza mu gitsina imbere, ho ubwaho hikorera isuku. Keretse mu gihe warwaye, nabwo imiti yo kuhogesha uyihabwa na muganga gusa
 • Irinde ibihahumuza cyangwa se ibihasigwa ngo bikureyo impumuro yaho, kuko yo ubwayo ni umwimerere, yireke
 • Niba unyagiwe, umaze koga muri piscine, hita wihanagura ukuremo imyenda itose, cyane cyane iyo yari yanduye
 • Mu gihe ugiye kwiherera jya uhanagura uturuka imbere ugana inyuma
 • Niba ukoranye imibonano n’utari uwo mwashakanye ibuka agakingirizo

Wakivura ute?

 

Izi ndwara ntabwo wazivura ubwawe, gana ivuriro rikuri hafi igihe cyose ugaragaje ibimenyetso twavuze haruguru, bakuvuye bagendeye ku cyateye indwara. Kandi ntukagende uvuga ko urwaye infection ahubwo jya ugenda uvuga ibimenyetso uri kwibonaho, ibisigaye ubiharire umuganga, ni we wabyize.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s