Imirire Ubuzima

Inyungu ziri mu konsa umwana umuhondo, akivuka

Iyo umugore amaze kubyara, ntabwo ahita ayobora ngo abone amashereka ahagije umwana. Ni yo mpamvu asabwa kumushyira ku ibere ngo abe akurura kuko bifasha kuyobora ariko si byo gusa ahubwo umwana aba arimo no konka umuhondo.

Uyu muhondo ntabwo uba uhagije ngo uvuge ko wahaza umwana ariko ufite agaciro ntagereranywa mu buzima n’imikurire y’umwana ni yo mpamvu umubyeyi wese aba asabwa kutavutsa umwana we ayo mahirwe yo kumwonsa umuhondo.

Reka hano mu ncamake tukubwire akamaro k’uyu muhondo ku buzima n’imikurire by’umwana.

  1. Ukungahaye ku binyasukari, poroteyine, ibirwanya indwara, ariko ukabamo amavuta make.
  2. Umuhondo ukungahaye ku myunyungugu nka zinc, calcium na za vitamini nka A, B6 na B12 ndetse na K byose bikaba ingenzi mu mikurire y’umwana
  3. Umuhondo ushaka wawita urukingo rw’umwimerere 100% kuko bya birinda indwara bibonekamo birinda umwana kuba yazahazwa n’indwara zinyuranye, bikamwongerera ubwirinzi
  4. Mu muhondo habonekamo IgA, iyi ikaba ishinzwe kurinda inzira y’igogorwa, ibihaha, amatwi n’amara by’umwana
  5. Habonekamo kandi insoro zera zo mu bwoko bwa leukocytes zihagije zikaba zishwanyaguza bagiteri na virusi byashaka gutera umwana indwara
  6. Umuhondo ni wo ufasha umwana ukivuka kwituma umwanda wa mbere
  7. Umuhondo ufasha umubiri gusohora bilirubin idakenewe kuko ituruka ku nsoro zitukura ziba zapfuye bitewe nuko mu kuvuka burya amaraso umwana akeneye aragabanyuka kurenza akiri mu nda ya nyina. Ibi rero bimurinda kuba yarwara indwara y’umuhondo, jaundice
  8. Umuhondo ukungahaye kuri cholesterol ikaba ifasha mu ikomera n’ikura ry’urwungano rw’imyakura
  9. Isukari ibonekamo igirira akamaro imikurire y’umwana.
  10. Naho poroteyine zituma ahaga nubwo aba atonse menshi bikamufasha gusinzira neza umwanya munini

Soma hano Akamaro ko konsa ku mubyeyi

Si ibi gusa tuvuze ingenzi. Rero ni byiza konsa umwana akivuka kugirango umuhondo yonka umugirire akamaro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s