Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibintu 5 ukwiye kwirinda nyuma yo gukora imibonano

Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa cy’ingenzi mu bashakanye cyangwa abakundana.

Benshi iyo bamaze kubikora hari ibikurikiraho nko guhita basinzira, kujya koga se, kuba ase bafata ako kunwa, n’ibindi bitandukanye.

Nyamara burya wasanga hari ibyo wakoraga utagakwiyegukora nyuma y’imibonano.

Muri iyi nkuru reka turebere hamwe ibintu 5 udakwiye gukora nyuma y’imibonano

  1. Guhita wiherera

 

Nibyo koko wabwiwe ko usabwa kwihagarika/gusoba umaze gukora imibonano. Ariko se bigeze bakubwira guhaguruka cyangwa kubyuka aho byakorewe uhita ujya mu bwiherero?

Oya banza utuze iminota byibuze igera mu icumi, umutima usubire gutera bisanzwe, munaganire erega ku bimaze kuba, ubone wakiherera

 

  1. Guhita wambara

 

Kuri bamwe iyo bamaze kubikora baba bumva bahita bambara ariko burya si byo. Niba utanabize ibyuya bigaragara ariko hari ibyaje, by’umwihariko mu myanya ndangabitsina. Rero ni byiza kwiryamira mutambaye, icyakora mushobora kwiyorosa akantu niba hakonje, mukaza kwambara nyuma yo koga, bizarinda infections zinyuranye

 

  1. Kwihanaguza lingette zitose

 

Hari lingette zagenewe kwisukura nyuma y’imibonano ariko inyinshi uzasanga ziba zitose aho zishobora kuba zirimo ibihumura, amavuta na alukolo. Kuri bamwe ibi bishobora gutera uruhu rwabo ubwivumbure. Niba ushaka kwihanaguza agatambaro gatose, koresha agatambaro gasanzwe ukinike mu mazi y’akazuyazi. Turiya tundi wadukoresha ikindi gihe bitari nyuma y’imibonano

 

  1. Kogesha isabune mu gitsina

 

Nubwo hari abakibikora ariko benshi bamaze kumenya ko igitsina ubwacyo cyikorera isuku. Rero mu gihe umaze gukora imibonano by’umwihariko, kirazira no gukoresha isabune mu mwinjiro ahasanzwe kuko kubera imibonano haba horoshye isabune yateza ibindi bibazo

 

  1. Kogosha insya

Niba wajyaga ukora ikosa ryo kogosha insya nyuma y’imibonano si byiza kuko bizagutera uburyaryate ndetse kurwara imiburu biba byoroshye cyane. Mu gihe uteganya gukora imibonano wakogosha byibuze iminsi ibiri mbere yaho, ni bwo utabangamira uwo muyikorana.

 

 

Si ibi gusa, tuvuze bimwe.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s