Ubuzima

Uko wakora mask (igipondo) ya bicarbonate, n’akamaro kayo

Mu gusukura isura, kurwanya ibiheri byo mu maso, bumwe mu buryo bwitbazwa ni ugukoresha ibizwi ku izina rya mask, bikaba ibipondo bitegurwa hakoreshejwe ibintu binyuranye, bigahomwa mu maso mu gihe runaka, nuko ugakurikiza amabwiriza abigenga.

Mu nkuru zatambutse twavuze ku buki, inyanya, indimu n’ibindi binyuranye. Aka kanya reka tugaharire bicarbonate

 

Uyu munyu wamamaye kubera gukoreshwa ibintu byinshi haba mu buvuzi, ubutetsi, isuku, n’ibindi, wanawifashisha ucyesha isura yawe, nkuko muri iyi nkuru tugiye kubivuga. Mask ya bicarbonate ikaba iba nziza kuko irwanya ibiheri mu maso, kuyaga cyane, kuzana iminkanyari imburagihe no kuzana utudomodomo tw’inkovu z’ibiheri

 

 1. Bicarbonate gusa

Ibikenewe

 

 1. Ikiyiko cya bicarbonate
 2. Ikiyiko n’igice cy’amazi asanzwe
 3. Igikombe cy’amazi ashyushye

 

Uko bikorwa

 

 • Vanga ya bicarbonate n’amazi asanzwe ukoremo igipondo
 • Icyo gipondo gisige mu isura hose
 • Niba ufite uruhu rukanyaraye, birekereho iminota 5, niba ari uruhu rusanzwe ni iminota 10 naho niba ufite uruhu ruyaga ni iminota 20
 • Oga mu maso na cya gikombe cy’amazi ashyushye
 • Ihanagure ubundi wisige amavuta y’amazi

 

Ni byiza kubikora mu gitondo

Bikore rimwe ku munsi, buri munsi, kugera ubonye impinduka

 1. Bicarbonate n’indimu

Ibikenewe

 

 1. Akayiko gato ka bicarbonate
 2. Ikiyiko kinini cy’umutobe w’indimu
 3. Igikombe cy’amazi
 4. Ipamba

 

Uko bikorwa

 

 • Wa mutobe w’indimu wufunguze utuzi duke cyane
 • Ongeramo ya bicarbonate, uvange
 • Wifashishije ipamba siga urwo ruvange ku mubiri
 • Birekereho igihe cy’iminota 15, ubundi ukarabe ya mazi yo mu gikombe

Iyi mask iba nziza mu kuringaniza pH y’uruhu bityo ukagira uruhu rukeye kandi rutayaga

 

Bikorwa rimwe ku munsi kandi igihe cyose ufite umwanya wabikora

 

 1. Bicarbonate n’ubuki

Ibikenewe

 1. Ibiyiko 2 bya bicarbonate
 2. Ibiyiko bibiri by’ubuki
 3. Ikiyiko cy’umutobe w’indimu
 4. Igikombe cy’amazi ashyushye

Uko bikorwa

 

 • Vanga bicarbonate, ubuki na wa mutobe w’indimu
 • Banza woge mu maso ubundi wihanagure wumuke
 • Isige cya gipondo urekereho iminota 15
 • Irangiye, oga mu maso na ya mazi, wihanagure ubundi wisige amavuta y’amazi.

Bikorwa kabiri mu cyumweru ni ukuvuga rimwe mu minsi 3.

Biba byiza mu gitondo.

 

Iki ni igice cya mbere, ubutaha tuzareba igice cya kabiri.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s