Imibanire Ubuzima

Ibintu ukwiye kuzirikana mu mubano wa babiri

Buri wese aba yumva muri we afite igitekerezo cy’uko umubano mwiza wakagenze ndetse ashobora kuguha inama ati witware gutya na gutya. Abari hafi gushyingirwa bajya bahuzwa n’ibizwi nka bridal shower aho ngo bahabwa inama z’uburyo ngo bakwiye kwitwara ku bagabo babo, mu ngo zabo n’ibindi binyuranye.

Nyamara burya hari ibindi bintu wari ukwiye kuzirikana mu rukundo no mu mubano byagufasha kubana neza n’uwawe. Ni byo hano tugiye kuvugaho

 

  1. Abantu ntibakunda kumwe

 

Iki benshi kirabagonga bakumva ko bashobora kugendera ku bitekerezo by’abandi ugasanga umubano wabo ntugenze neza cyangwa ujemo agatotsi atari uko badakundana ahubwo kuko bakopeye. Aha rero zirikana ko buri bakunzi, buri rugo rugira ibyarwo, niba uwo mwatandukanye yarakundaga kugukikira, hari igihe uwo muzakundana we azaba akunda ko muganira gusa. Niba umwe yumva ko urugo rwe rwarangwa no gufatanya mu gikoni undi hari igihe azumva ko yishima iyo buri wese agize icye akora ukwe undi ukwe…

  1. Uzitegure kwitanga

Urukundo rusaba kugira ibyo uhabwa ariko runasaba kugira ibyo wigomwa. Kwitangira uwo ukunda ni kimwe mu bintu bya ngombwa mu rukundo.

  1. Guhana amakuru ni urufatiro

Wa mugani ikintu cya mbere ni amakuru. Kuba ushobora kumara umunsi, icyumweru utazi uko umukunzi wawe amerewe, muri iyi si y’iterambere aho rwose ntabwo wambwira ko umukunda. Mu rukundo bisaba kongera umushyikirano, ubusabane, guhana amakuru igihe cyose bishobora kandi umwanya ubibemerera.

  1. Uzihanganire irungu

Nubwo guhana amakuru ari ngombwa ariko ntuzizere ko uwo mukundana uzamubona 24/7, kuko niyo mwaba mubana ntabwo amasaha yose iminsi yose muzabimara muri kumwe. Rero igihe bibaye ngombwa ko ajya kure yawe, igihe umukeneye ntumubone, ntuzahite uva mu rukundo ahubwo uzumve ko hari impamvu, ubashe kubyakira.

  1. Gushwana ntibyabura

Wibukeko nubwo mukundana ariko muri abantu babiri batandukanye rero ntabwo buri gihe ibintu byose muzabyumvikanaho 100%. rimwe na rimwe muzashwana, ndetse murakaranye ariko urukundo mufitanye ni rwo ruzatuma mwongera kwiyunga, ibyabateje amakimbirane bibabere ahubwo ikiraro gikomeza umubano wanyu neza

  1. Urukundo ntiruhagije

Nubwo urukundo ari rwo shingiro ry’umubano wanyu ariko rwonyine ntiruhagije. Hakenerwa kwitanga, kwizerana, kubabarirana, kudahemukirana, gufatanya n’ibindi wakongeraho ngo umubano urusheho gusugira

  1. Ntuzahora wishimye

Nkuko hejuru twabivuze ntuzumve ko ubwo mugiye mu rukundo, mutangiye umubano ubwo nyine uzahora mu byishimo nk’uwageze mu ijuru. Oya aho waba wibeshye kuko rimwe uzababara, uzarira, byaba bimuvuyeho cyangwa bivuye ahandi, ariko ntiwumve ko buri munsi uzahora umeze nk’uri muri paradizo.

  1. Ibuka ko utabasha kumuhindura

Niba wumvaga ko nimukundana uzamuhindura akaba uko ushaka aho waba wibeshye. Ntawe ubasha guhindura undi ahubwo we mu gihe abonye ko ibyo akora bikubangamira cyangwa utabishaka, azibwiriza agire ibyo ahindura.

  1. Ibimenyetso mbuzi ntuzabyirengagize

Rimwe na rimwe uzajya mu rukundo utangire umubano ariko iherezo ntiribe ryiza bibe ngombwa ko wafata umwanzuro wo kubivamo. Ibi rero bigira ibimenyetso bibibanziriza cyane cyane impinduka mu myitwarire y’uwo mukundana cyangwa se kuba we agaragaza kudaha agaciro umubano wanyu. Nugira ibyo ubone ntuzabyime agaciro ahubwo uzamenye icyo gukora inzira zikigendwa.

Soma hano Nubona ibi, uzamenye ko umubano uri mu marembera

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s