Imibanire Imyororokere Ubuzima

Amakosa 13 abagabo bakwiye kwirinda mu buriri

Imibonano iryoha iyo ikozwe mwese mubyiteguye neza. Nyamara hari igihe usanga umwe mu bagiye kuyikorana, yaba umugabo cyangwa umugore ashobora kugira amakosa amwe akora ugasanga abangamiye ikorwa neza ryayo.

 

Muri iyi nkuru reka tuvuge ku makosa 13 abagabo bakwiye kwirinda bari mu buriri cyangwa ubutaha tuzavuga ku bagore.

 1. Guhita umusoma

Yego mu gutegurana ni byiza gusomana ariko ibaze guhita wirukira mu gusoma ukurura ururimi utaranamukoraho? Urasiganwa n’iki ubwo koko?

 1. Kumuhuha mu gutwi

Yego ni byo bizamura amarangamutima ariko se ubikora ute? Hari uburyo bwiza bikorwamo hakanabaho kubikora nabi boshye uri kuzimya buji. Niba ushaka kubikora, bitware buhoro mu buryo buryoshye nyine.

 1. Kogosha uwo munsi

Yego nanone si byiza kwinjira mu buriri wuzuye insya ariko nanone kuba wogoshe uwo munsi bishobora kubangama igihe ari kukunyongera kuko zishobora kumujomba cyangwa kumukobora. Ni kimwe n’ubwanwa, si byiza kuba wabwogoshe uwo munsi keretse niba ubugabanya ariko niba ubumaraho, kubwogosha uwo munsi ukajya mu buriri, numurambikaho umusaya bizabangama.

 1. Kumukanda amabere

Niba ushaka gukorakora amabere wiyakanda nka kwakundi uba ushaka kureba ko ikintu gihiye. Yakorakore utuje, utayakandagura boshye usuzumamo indwara

 1. Kuruma cyangwa gukaraga imoko

Imoko iri mu bice byumva ububabare vuba, rero mu kumutegura si byiza kuyiruma nubwo wari uzi ko ari ukuryoshya. Ahubwo yirigate, uhuheho akuka gashyushye nibwo yumva ubushagarira bumwirukanse.

 1. Kwibanda hamwe

Ntabwo ugomba kwibanda ahantu hamwe gusa mu gihe utegura umugore wawe. Afite ibice byinshi bimutera ubushake, hose hagere ni bwo bizamunyura.

Ongera usome hano Ibice by’umugore birusha ibindi kumutera ubushake

 1. Guhita umukuramo ikariso

Niba we ahise ayikuriramo nta kibazo. Ariko mu gihe muri gutegurana wihita umukuramo ikariso kuko niyo igomba kuvamo nyuma y’ibindi byose kandi ikavamo ugiye kwinjira mu gikorwa. Niba imyiteguro imara umwanya munini, ikariso wayikuramo nyuma rwose kandi ukayikuramo neza, utihuta nk’aho hari icyo upfa na yo

 1. Gukora kuri rugongo vuba kandi cyane

Nubwo mu kunyaza ukoza kuri rugongo ariko mu gutegurana si byiza guhita ukorakora rugongo, birabangama kandi hari igihe bibabaza. Byiza uyikorakora yamaze gufata umurego, ni bwo nta buryaryate yumva kandi na bwo ntuyikoreho ngo ukabye

 1. Kwihutira igitsina

Nubwo ku bagabo iyo urongoye uryoherwa uri kurangiza ku bagore biratandukanye kuko kuri bogutegurwa n’uburyo bikorwa bigira akamaro kanini. Rero wikihutira kwinjira ahubwo banza umutegure mujyane mu gikorwa mwembi

 1. Kwihuta cyane

Niba utangiye igikorwa, si byiza guhita wihuta nk’aho hari ikikwirukansa. Bitware bucye bucye ugende wongera umuvuduko buhoro buhoro, ni yo ngingo

 1. Kwinjira cyane

Niba winjiye wibikora nk’uri kumuhana ngo utikure n’ingufu kandi ugeze kure cyane, injira buhoro buhoro, nugera aho akubwira ati wirenga aho, wumve ko ubwo uburebure bw’igitsina cyawe abasha kwakira bugezweho maze ubundi ukomeze muryohewe mwembi

 1. Gutinda kurangiza

Niba wibwiraga ko kumara isaha utararangiza ari byo abagore bakunda waribeshye. Byiza warangiza ahubwo ugasubukura vuba. Niba wiyiziho gutinda kongera gufara umurego vuba inama ni uko ukirangiza ukaraba igitsina, ugaruka wabaye mushya. Ushobora kandi noneho ku nshuro ya kabiri gukorera inyuma gusa kuko burya umuhanga wo kunyaza abikora atashyutswe cyane.

 1. Kumubuza kurangiza

Niba ubonye umugore wawe ari hafi kurangiza dore ko bigira byinshi bibigaragaza si byiza kumupfubya ngo wenda ushaka ko muza gutinda mu gikorwa. Ni bibi ushobora gutuma ahubwo abivamo burundu. Ahubwo ifihe agiye kurangiza ni cyo gihe cyiza cyo gukorana ingufu ubundi ubwuzu bukamutaha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s