Imibanire Ubuzima

Sobanukirwa amoko 8 y’urukundo

Yego turakunda, tugakundwa, tugakundana. Ariko usanga ikibazo nka “Urankunda?” cyangwa se kubwira umuntu uti “Ndagukunda” Ari ibintu bihoraho mu buzima bwa buri munsi. Umubyeyi ntatinya kubibwira umwana we, abavandimwe bashobora kubibwirana, abashakanye ni uko. Nyamara iyo urebye uko abavandimwe bakundana usanga bihabanye n’uko abashakanye bakundana dore ko mu gihe urukundo mu bashakanye rutuma bakorana imibonano ariko abavukana ntibabikora.

 

None se urukundo rugira amoko? Mu ijambo rimwe ni yego. Reka muri iyi nkuru tukubwire amwe mu moko abaho y’urukundo, twifashishije ubumenyi bwa kigiriki dore ko ari byo bahaye urukundo inyito zinyuranye

 

  1. Eros

Uru rukundo ni urukundo hagati y’umusore n’inkumi, umugabo n’umugore. Uru rukundo ruba rushingiye ku marangamutima kandi rukaba urukundo ruganisha ku mibonano mpuzabitsina. Nibakubwira ngo urukundo ni impumyi, ni uru baba bavuga kuko urufite hari byinshi atitaho, hari ibyo yirengagiza kuko ari rwo ruba rumuyobora. Uru rukundo nta mupaka rugira

  1. Philia cyangwa Philos

Ufite uru rukundo afata uwo arukunda nka mugenzi we, kandi ntirushingira ku kindi ahubwo ni uko ubona umuntu ukumva uramukunze. Ni rwa rukundo usanga mu bakorana, abigana, abavuka mu gace kamwe, abahuriye ku mbuga nkoranyambaga (nubwo kuri bo n’izindi zishoboka) kandi uru rukundo ntaho ruhurira n’imibonano mpuzabitsina.

  1. Storge

Nubwo uru rukundo rufite byinshi ruhuriyeho na philia ariko rufite umwihariko wo kuba rwo ari urukundo hagati y’abafitanye isano ya bugufi cyane cyane abavandimwe, n’ababyeyi n’abana babo. Gusa ushobora no kurusanga mu rungano cyane cyane ababyirukanye bagakomeza kunga ubumwe, hamwe bavuga ngo hari inshuti ikurutira umuvandimwe

  1. Ludus

Uru rukundo nubwo rufitanye isano ya hafi na eros, ariko rwo ahanini usanga ruboneka mu bakiri bato, ibikunze kwitwa adolescence. Ya marangamutima tugira iyo turi mu rukundo rushya, burya ni ludus ibitera. Umutima gusimbuka umubonye cyangwa aguhamagaye, kumva akoba muri wowe, isoni, byose ni ibimenyetso bya ludus.

  1. Mania

Ufite ubu bwoko bw’urukundo aba yumva ntawundi wavugishwa n’uwo akunda, mbese aba ashaka kumwiharira wese. Kenshi bibaho iyo wananiwe kuyobora neza amarangamutima yawe cyangwa se ukabona bitaguhagije. Iyo uwo ukunda na we ameze nkawe biroroha ariko iyo mudahuje iyo myumvire hazamo gupfira muri nyagasani cyangwa gushwana.

  1. Pragma

Uru ni rwa rukundo rumaze igihe, rurambye usangana abashakanye bamaranye imyaka myinshi. Uru rukundo kenshi ruragoye kurubona gusa rubaho. Ruba rumaze kurenga ibigaragara, kurenga ibyiyumviro, ahubwo rukagera ku kugirirana impuhwe, igishyika, kwihangana no kunga ubumwe.

  1. Philautia

Burya ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Uru ni urukundo umuntu ubwe yikunda. Ntiwatanga icyo udafite ibyo ntibishoboka. Nkuko bivugwa na Aristote umwe mu bacurabwenge babayeho mu gihe cya kera, “urukundo tugaragariza abandi ruba rwerekana urukundo ubwacu tubasha kwikunda”

  1. Agape

Uru mu kinyarwanda ni rwo bakunze kwita urukundo rwa kivandimwe. Ni urukundo rusaba kwitanga, kwiyibagirwa, rutagira ikindi kintu na kimwe rushingiraho. Abakirisitu ni rwo rukundo basabwe na Yesu gukundana. Ni urukundo rurenga ibyo twe nk’abantu twakishoboza, urukundo ruvuga ko abantu bakwiye gukundana batarebye isura, isano, ubwoko, inyungu, inkomoko, ibara ry’uruhu. Ni urukundo rutagira umupaka. Rurangwa no kubabarira, uko waba wakosherejwe kose.

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s