Imibanire Ubuzima

Ngizi intambwe zizagufasha kubaka ubushuti burambye

Uko tugenda dukura tugenda tubona ko nta mugabo umwe. Banavuga ko inshuti wungutse ari umutungo ukomeye. Ariko se koko inshuti ziracyabaho? Aha ugiye gusubiza ngo ntazo. Nusubiza gutyo ubwo uhite nawe wumva ko ntawe ubereye inshuti, kandi ntibikwiye. Inshuti ziriho, cyangwa se zaboneka ahubwo ushobora gusanga tutazi neza uburyo nyabwo bwo kubaka ubushuti nyabwo kandi burambye.

 

Hano twaguhaye intambwe ukwiye gutera kugirango ubashe kubaka ubushuti nyabwo, kandi ni intambwe nziza kandi zifite akamaro.

  1. Kumenyana

Ntabwo kuba inshuti ari ibintu biba mu isaha imwe. Kandi ibuka ko nta giti kibaho cyeraho inshuti. Banza umenyane na we, ni yo ntambwe ya mbere

  1. Kuganira

Kugirango mumenyane neza kandi bihagije muzasabwa kugira umwanya wo kuganira. Uravuga ukanatega amatwi. Iki ubu cyaroroshye kuko niyo mwaba mutegeranye muraganira, ndetse igihe kinini.

  1. Kuzirikanana

Iyo uzirikana uwo wita inshuti yawe, bituma umuha umwanya. Ibi birinda amakimbirane n’intonganya bya hato na hato aho muba mushinjanya umwe ko atita ku wundi

  1. Gutega amatwi

Muri kwa kuganira, ni byiza ko umutega amatwi ku byo akubwira byose, kandi ntibibe amasigaracyicaro ahubwo ukabizirikana kuko ni yo nkingi yo kumenyana. Uko akwibwira, amabanga akubitsa, ni byiza kubitega amatwi ukabika ku mutima

  1. Impuhwe

Ntabwo bizahora ari byiza. Mu gihe agize ikibazo, igihe arwaye, arwaje, yagize ibyago binyuranye, ni wo mwanya wo kugaragaza koko ubushuti bwawe niba ari bwo koko cyangwa ari uburyarya bwibereye aho

  1. Kumucyeza

Niba hari icyiza yagezeho, intambwe mu buzima yateye, yarangije amasomo, yubatse inzu, yaguze igare, yatsinze ikizami, ba nyambere mu kumwereka ko uri kumwe na we muri ibyo byishimo, kandi ko wishimiye intambwe yateye mu buzima

  1. Ubupfura

Iki ni cyo kigonga benshi. Igihe cyose mu mibanire no mu bushuti hajemo ubuhemu, kutizerwa, kumena amabanga ryaba rito gute, bituma icyizere gitakara bityo umubano ugashira

  1. Agaciro

Ubushuti busaba guha agaciro mugenzi wawe ukumva ko ibyiza byawe bikwiye kuba ibyiza bye, muri macye mugasangira akabisi n’agahiye. Icyo gihe ni bwo ubushuti buzakomeza kandi burambe

  1. Kumva amarangamutima

Ni ko bigenda. Uwo mukundana ni byiza kumenya amarangamutima ye kandi ukamenya uburyo umufasha mu byishimo bye cyangwa se mu kababaro ke, mugasangira ubuzima

  1. Kudashaka gusoma intekerezo ze

Niba wumva ko kuba mukundana yagakwiye kuba azi neza ibyo utekereza waribeshye. Ahubwo menya ko adashobora kumenya ibyo utekereza nk’uko nawe utamenya ibyo atekereza. Icyiza, tegereza icyo akubwiye, ube ari cyo wakira kandi ugihe agaciro

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s