Ubuzima

Ingaruka zizanwa no gufunga inkari

Mu nkuru imwe mu zo duheruka gukora twerekanye zimwe mu ngaruka zaba ku muntu ufunga umusuzi.

Nyuma ni bwo twasezeranyije ko tuzanavuga ku ngaruka zizanwa no gufunga inkari.

Nubwo gufunga umusuzi bidafite ingaruka zikanganye cyane, gufunga inkari byo ni ibintu bibi cyane, kuko kuzifunga igihe kirekire byo bishobora no kubyara urupfu nk’uko muri iyi nkuru tugiye kubirebera hamwe.

 

  1. Guturika uruhago

Yego wabisomye neza, gufunga inkari bishobora gutera ikibazo ku ruhago ku buryo rwanaturika. Ubusanzwe uko rukoze, rufite ubushobozi bwo kubika inkari zingana na 500mL. Iyo ufunze inkari ntabwo uba uzibujije gukorwa ahubwo zikomeza kumanuka zijya mu ruhago. Mu gihe rutabashije kubika, birumvikana ko hari ibintu bibiri bishoboka, kimwe ni uko urufungura umuvaruhago, ukinyarira; ikindi ni uko ruturika, inkari zikisesa mu nda. Aha iyo utageze ku ivuriro vuba ngo bagutabare, urupfu rushobora gukurikiraho.

  1. Ubwandu

Niba warigeze urwara ubwandu bw’umuyoboro w’inkari urabizi uburyo biryana bikabangama. Ubu bwandu buterwa n’uko muri uyu muyoboro hazamo bagiteri zikahatera indwara. Kuribwa unyara, guhora ushaka kunyara wananyara ntizishiremo, kuribwa mu kiziba cy’inda ni bimwe mu bimenyetso by’uko ufite ubu bwandu.

Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo ukunda gufunga inkari, ingaruka zo kuba wagira ubu bwandu ziyongera. Kunyara igihe ubishatse, kunywa amazi ahagije, kwihagarika buri gihe nyuma y’imibonano ni bumwe mu buryo buzagufasha kwirinda. Gusa inkuru nziza ni uko iyi ndwara ivurwa igakira

  1. Kwinyarira

Aha si ukwinyarira uwo munsi gusa, ahubwo uko ugenda ufunga inkari ni ko ubushobozi bw’uruhago bugenda bugabanyuka, ku buryo icyo twakita nka feriyeri zicomoka maze uko inkari zije watinda ho gato kunyara zigahita zigucika. Ndetse gukorora cyangwa kwitsamura gato, ako kanya inkari zihita zigucika ukaba winyayeho

  1. Utubuye mu mpyiko

Utubuye mu mpyiko tubaho iyo imyanda yiretse mu maraso nuko ikagenda yikusanya ikavamo utumeze nk’utubuye maze impyiko mu kazi kazo ko kuyungurura, twa tubuye tukagenda tuzibikamo.

Iyo utanywa amazi ahagije, ugafunga inkari kenshi, uba ufite ibyago byo kurwara utu tubuye.

Utu tubuye kenshi turangwa no kuribwa umugongo wo hasi, isesemi, kubabara iyo wihagarika ndetse hakaza n’amaraso mu nkari.

  1. Uruhago rufunze

Kwa gutinda kunyara, bishobora noneho ku rundi ruhande gutuma uruhago rurushaho kwifunga, wanashaka kunyara inkari ntizisohoke, ukanikanira ntizize zanaza zikaza ari udutonyanga, ukumva ko mu ruhago zidashizemo ariko zikaba zananiwe gusohoka.

Aha rimwe na rimwe iyo bibaye ngombwa bashyiramo sonde ngo ijye igufasha kunyara

  1. Kuribwa

Kenshi gufunga inkari bituma ubabara mu kiziba cy’inda aho uruhago ruherereye. Uretse aho ariko binananiza impyiko bikaba byatuma ubabara mu gace k’inyuma mu mugongo ahagana aho impyiko ziherereye. Ubu bubabare bushobora gutinda niyo waba wamaze kunyara

 

 

None? Niba ushaka kunyara ni byiza kubikora ako kanya, keretse ahari mu gihe aho uri bitagukundira ariko ukamenya ko udakwiye gufunga inkari igihe kuko birimo ingaruka nyinshi mbi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s