Imibanire Ubuzima

Ibi ni byo bizakwereka ko ari indyarya, nta bushuti bwe

Yiyita inshuti yawe nawe rwose iyo ukoze urutonde rw’abantu mukundana, inshuti zawe, umushyira mu bandi. Ariko ku rundi ruhande hari igihe ugera aho ugashidikanya ku bushuti akugaragariza aho ujya unibaza niba koko mukundana cyangwa akuryarya.

Nubwo rimwe na rimwe gutahura umuntu ukuryarya kuri bamwe bigorana dore ko hari indyarya zizi kubihisha ku buryo umwibeshyaho ko ari inshuti nyayo nyamara we atagukunda ahubwo ari indyarya, hano twagukusanyirije bimwe mu byo waheraho ukamenya ko uwiyita inshuti yawe burya atagukunda ahubwo ari indyarya.

  1. Akuvugisha iyo agukeneye gusa

“Yoo disi maze igihe ntakuvugisha ariko nyihanganira, ahubwo se ko wowe ugifite akazi wangurije aho ibihumbi 10”

Yego ntuzabure kuyamuguriza nuba koko uyafite ariko ntuzabikore ngo ni uko ari inshuti yawe. Uwo si inshuti ahubwo akubonamo uwo kumufasha no kumutabara aho rukomeye. Nibyo koko uzamufasha, anagushimire bimwe bya bashimira mu iriro, ariko sinkubeshye bizarangirira aho rwose.

  1. Aguca intege

Uzamwereka inshuti yawe akubwire ko abona mutazashobokana, numwereka umwenda washimye kugura akwereke ko uwo utari mwiza nyamara kandi nyuma uzasange ari we wawiguriye. Si ibyo gusa ahubwo uzasanga mu byo ukora byose nta na kimwe cyawe aha agaciro. Uwo ntimukundana rwose

  1. Akugisha inama ariko ntazubahirize

Nta nakimwe azakora atabanje kukubwira no kugusaba inama n’ibitekerezo ariko umwanya wawe uzakoresha umusobanurira uzapfa ubusa kuko ntazigera na rimwe ashyira mu bikorwa inama wamuhaye niyo yaba yatandukanye nawe zose yazishimye.

Muri make aba agufata nk’igikinisho cye, agakinisha ibyiyumviro byawe

4. Iyo umweretse ikosa arivumbura

Umuntu mukundana bya nyabyo iyo umweretse ikosa rye abyumva vuba, akanagusaba inama z’ukuntu yakikosora. Indyarya iyo uyeretse ikosa ihita ishaka ingingo zo kwirengera ndetse akanagerekaho kwivumbura no kukwereka yuko nta kosa afite cyangwa utamukunda…

5. Iyo umushaka ntumubona

Mu gihe akwirukira mu gihe agukeneye wowe iyo umukeneye byaba inkunga, ubufasha cyangwa inama, nta mwanya akubonera. Aguha impamvu nyinshi zituma ataboneka, akagusaba kumwihanganira ariko mu kuri si umwanya aba yabuze ahubwo ni uko aba nyine nta mwanya wawe yabona.

6. Kubana na we bisaba kwigengesera

Mbese ni nko kugenda hejuru y’amagi, ukirinda gukanga rutenderi. Amagambo umubwira bigusaba kubanza kuyitondera, kuko hari iryo umubwira agahita abyimba mukabyarana abo. Ikindi aba ashaka ko wumva ibye, wemera ibye, uko byaba kose.

7. Aba ashaka kugukuramo amakuru iteka

Hari n’igihe akwikundishaho kuko hari uwamugutumyeho, cyangwa hari ikintu runaka agucyekaho ashaka kumenya neza. Uzabibwirwa n’uko akunda kukubaza utubazo bwite, kandi wamuha amakuru kuri we atuzuye akongera kukubaza ariko ibibazo usanga n’ubundi ntaho bihuriye n’umubano wanyu. Uwo mwatandukanye, icyo mwapfuye, aho utuye, amafaranga uhishyura, …mbese ukagira ngo ari kukuneka

  1. Ntakurwanirira

Yasanga bakuvuga, ntazavuguruza ibyo bavuga. Yabona uri mu ngorane azigira nk’aho atari ahari atanakuzi akureke wirwanirire, azagaruke birangiye

  1. Akuzi igice

Iyi mvugo ngo unzi igice ifite ishingiro. Inshuti nyayo ikumenya wese, ntakumenya igice ngo umuntu abe yamubaza aho utuye cyangwa aho ukorera usange atabizi. We icyo aba areba ni ibiri mu nyungu ze gusa, ibindi ntumugore.

  1. Arivuga

Iyo bigeze aho muganira, usanga umwanya munini awumara yivuga. Arirata akitaka, aba akubwira ibyo yakoze, ibyo yagezeho, mbese usanga aho kuganira byabaye nko gutega amatwi radio ni yo ivuga utayisubiza ahubwo ukumva gusa.

  1. Nta banga rye

Uko azakubwira abandi niko nawe iyo ageze ahandi agutaranga. Niba hari akantu umubwiye cyangwa yumvise, umenye ko isi yose irara ikamenye. Umwise nkurirarenga ntiwaba ukosheje kuko we aravuga, uzamubeshyere ibindi.

  1. Agira itima

Itima ni ishyari ribi. Iyo hari icyo wagezeho ubona bimuriye aho kumushimisha. Ntiyishimira ko wakunguka inshuti ahubwo aguteranya na zo ngo zigucikeho, ntiyishimira ko wabonye akazi keza, waguze inzu cyangwa imodoka, mbese iterambere ryawe nta na rimwe uzabona ryamunyuze

  1. Ikosa rito, akwereke ko ntacyo uri cyo

Ni byo mu mubano wanyu hari igihe uzakosa cyangwa ukore ibidakwiye. Aho kuguhana mu rukundo n’ubuvandimwe ahubwo we uzasanga agukankamira, agutuke aguhindure ibishingwe neza neza akwereke ko ntacyo uri cyo nta n’icyo umaze, mbese akwereke ko uri hasi

  1. Agira inzika

Niba hari igihe wamukoshereje, nubwo wakora iki ntashobora kwibagirwa kandi azahora abikwibutsa, abigucyurire, niyo waba warahindutse akwereke ko uri umunyamakosa iteka noneho nugira ibyago ugasubira muri rya kosa bwo kazaba kakubayeho ntuzakira incyuro.

 

Umuntu nk’uwo ntukamubare mu nshuti zawe

 

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s