Imibanire Ubuzima

Online love: Ibyagufasha kubaka urukundo rurambye n’umuntu mwahuriye ku mbuga nkoranyambaga

Muri iyi si y’iterambere, byinshi byagiye bisa n’ibihinduka, ibindi bigenda byoroha. Mu gihe kugira ngo utangire gushaka umukunzi kera byagusabaga kudasiba misa, kutaba umunebwe mu kugenda, ubu si ko bikiri kuko ufite smartphone yawe itajya iburamo bundles birorha kuba wabona umukunzi.

Ariko nanone usanga benshi bibaza bati ariko koko umukunzi muhuriye ku mbuga nkoranyambaga wamwizera? Abandi bati ese ko jyewe ntawe tumarana kabiri duhita dushwana tutaranahura imbonankubone?

Reka hano tukubwire ibyo ukwiye kuzirikana mu gihe utangiriye urukundo ku mbuga zihuza abantu, nubikurikiza urukundo ruzaba ruzima ndetse ruzaramba.

 

  1. Niba utamenyereye ikoranabuhanga, utazi uburyo wagaragara kuri izo mbuga saba umuntu wizeye kandi ubimenyereye agufashe. Umenye uko bashyiraho ifoto, uko bashyiraho status cyangwa bandika ibiberekeye. Haba kuri whatsapp imenyerewe na benshi, cyangwa ahandi nka facebook, tinder, viber, … Muri make mbere yo kugira urubuga uhitamo gukoresha banza umenye neza ibyarwo
  2. Ivuge utabeshya. Kwandika ko wize Harvard nyamara na S6 utarayigezemo, bishobora gutuma uwo mumenyanye akwibeshyaho yazakuvumbura nyuma bigapfa. Gushyiraho ifoto iriho ibikabyo byinshi, gukora status zirimo kwirarira no kwiyemera, aho kukubakira umubano bizasenya n’uwari uhari. Wowe wo mu buzima busanzwe nabe wowe wo kuri izo mbuga. Ibuka ko ashobora no kuba umuntu usanzwe akuzi, ahubwo aho akaba ari ho mugiye gutangirira urukundo, kwibeshyera rero byagucisha amazi
  3. Rinda ubuzima bwawe bwite. Aha ni ukuvuga ngo menya ibyo uvugira online n’ibyo ubikira kuzavuga muhuye imbonankubone. Kumubwira byose ntuzigame na kamwe si byiza. Izina rimwe cyangwa yombi, nimero ya telefoni yaguhamagaraho, ifoto yawe birahagije, ibindi niba akeneye kubimenya muzahure mubivuganeho. Ibuka ko ari umuntu muhuriye kuri izo mbuga, ushobora kwibeshya ko agenzwa n’urukundo ariko hari ibindi bimugenza. Kandi utakuzi ntakubara. Muganire ibisanzwe, ibyerekeye ubuzima rusange ariko ubuzima bwite si byiza kubuganiraho mutarahura imbonankubone
  4. Ibyerekeye aho utuye, amafaranga ukorera mu kwezi, akazi ukora, si ngombwa kubimubwira mutarabonana. Ikindi rwose si byiza guha amafaranga umuntu mutarahura imbonankubone, keretse byibuze hari ukundi usanzwe umuzi cyangwa hari ubuhamya umufiteho. Naho niba ari umuntu mushya kuri wowe, nta wundi wabahuje cyangwa nta muntu umuzi ngo abe yaraguhaye amakuru amwerekeye, hina akaboko. Niba ushaka no kugira icyo umukorera bikore atari uko we abikwisabiye kuko umuntu ugusaba mutarabonana…
  5. Wikihutira guhura na we imbonankubone. Aha wenda wakumva ari ugushukana ariko ibuka ko kuganira online byihutisha kumenyana ndetse kenshi binagutera igishyika cyo kwifuza ko muhura vuba. Nubyihutisha ushobora kugwa mu mutego utabizi. Birekere online igihe, ube ureba kwihangana kwe, kurambirwa kwe, ni ho uzamenyera niba koko agenzwa n’urukundo cyangwa afite ibindi bimuzanye. Uwazanywe n’urukundo niyo hashira umwaka mutarabonana muzaba mukivugana, kandi neza. Gusa nanone ntutinde cyane, niba igihe kibikwemerera, umwanya uhari, muhure
  6. Mbere yo guhura mubanze muve kuri chat mujye munaganira kuri telefoni. Kwandika gusa biroroshye niyo yaba aseguye cyangwa aseguwe yakandika ariko se yavugira kuri telefoni? Niba akwizeza ko ari ingaragu, nyuzamo umuhamagare mu gicuku urebe ko akwitaba, umuvugishe utarindiriye ko we akwihamagarira, bizagufasha kugira ibyo wimenyera ubwawe
  7. Umunsi wo guhura, si byiza gutindana kandi muhurire ahantu hasanzwe, haba hamwe banywera icyayi, aho bategera imodoka, akabari se, kuko mugiye kumenyana imbonankubone ntimugiye gupanga ibindi byinshi. Mwahurira ahantu mukamara igihe kitarenze amasaha 2, mukabije. Iminota kuva kuri 30 irahagije ubundi buri wese agakomeza gahunda ze
  8. Ibuka ko umuntu mumenyanye mugiye gutangirana ubuzima bushya, urugendo rushya. Ni byiza ko niba muhuye umenya ibimenyetso mu maso ye, imvugo ye, imivugire muri rusange, mbese ugenzure uko ari kukwitwaraho. Ese nyuma yo guhura, telefoni yaguhaye yakomeje kubaho? Ese ibiganiro mwagiranaga mutarabonana byrakomeje cyangwa usigaye ubona atagishaka kukuvugisha? Ibi bizakwereka niba koko yishimiye umubano wanyu cyangwa nyuma yo guhura kwanyu yarasanze akwibeshyeho
  9. Ongera umwanya mumarana haba kuri chat, kuganira, guhura, kuko uko umuha umwanya niko azarushaho kukwiyumvamo no kukwereka urukundo koko. Bizabafasha mwembi

 

Bigerageze bizakugirira akamaro kanini mu mubano wanyu kandi uwo muzakundana urukundo rwanyu ruzaramba. Ibi bireba bose kandi abagabo n’abagore

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s