Imirire Ubuzima

Byagenda bite mu mubiri uramutse uretse kurya inyama zitukura?

Ushobora kuba uri mu babwiwe ko inyama zitukura atari nziza kuzirya cyangwa se ukaba uzikunda cyane wumva utazivirira.

Inyama zitukura ziri mu mafunguro akenshi ashinjwa kuba yatera indwara zinyuranye harimo na kanseri.

 

Ese byagenda bite mu mubiri wawe uramutse uhagaritse burundu kurya inyama zitukura?

Reka turebere hamwe bimwe muri byo

 

  1. Gutakaza ibiro

Nubwo kuzihagarika byonyine bitatuma ibiro bigabanyuka ariko niba ushaka kugabanya ibiro, kimwe mu byo ugomba kureka harimo inyama zitukura, ukazisimbuza amafi cyangwa inyama z’umweru nk’inkoko, inkwavu se cyangwa izindi wagirwamo inama n’abahanga mu mirire.

  1. Acide mu gifu iragabanyuka

Kugirango igogorwa rigende neza ukenera kugira pH iri ku gipimo gikwiye. Kurya inyama zitukura biri mu byongera acide nyinshi, muri macye bituma pH yo mu nzira y’igogorwa igabanyuka (kugabanyuka kwayo bivuze acide nyinshi)

  1. Nta byuka no gutumba

Inyama zitukura ziri mu mafunguro agora igifu kuyagogora. Kuzirya kenshi byatera impatwe, kuribwa mu nda, no kuzura ibyuka nyuma yo kuzirya. Iyo uzivuyeho rero biri mu birwanya ibi

  1. Impinduka ku ruhu

Hari abamamazaga bavuga ngo furesheri barazirya ntibazisiga. Nubwo wakumvamo amakabyo ariko ni byo turi ibyo turya. Kurya inyama kenshi biri mu byangiza uruhu, rugakanyarara, iminkanyari

  1. Cholesterol iramanuka

Nubwo cholesterol yose atari mbi ariko hari ubwoko bumwe bwayo bubi. Iyo urya inyama kenshi bituma izamuka, naho kuzireka birayimanura, bikagirira akamaro umutima n’imiyoboro y’amaraso.

  1. Ibyago bya kanseri biragabanyuka

Nubwo kurya inyama ubwabyo atari byo bitera kanseri ariko biri mu byongera ibyago byo kuyirwara dore ko mu 2015 umuryango w’abibumbye washyize inyama zitukura ku rutonde rw’ibishobora gutera kanseri. Kuzireka waba ugabanyije ibyago

  1. Waba ugabanyije ibyago by’indwara nyinshi

Kurya inyama zitukura byongera ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z’umutima, diyabete, umubyibuho ukabije, n’izindi. Kuzihagarika rero uba ugabanyije ibi byago

  1. Ingufu ziriyongera

Kugirango umubiri wawe ugire ingufu nyinshi, bisaba ko uba ukora neza haba umutima, igogorwa, intekerezo n’umubiri muri rusange. Ibi kubigeraho kimwe mu byo usabwa harimo kugabanya inyama zitukura.

  1. Hari intungamubiri uzabura

Nubwo ibyo tuvuze hejuru byose ari byiza, ariko ibuka ko hari ibyo uzabura mu ntungamubiri. Kimwe muri byo ni vitamini B12, ikindi ni ubutare ushobora kubona bucye kuko n’ahandi wabubona ariko mu nyama buba ari bwinshi kurenza ahandi.  Rero niba wumvise ibyiza byo guhagarika inyama zitukura, banza utekereze niba ibindi byiza byazo wizeye kubona ahandi uzabikura. Indi ntungamubiri dukura mu nyama kurenza ibimera ni magnesium kuko ubutaka ntibukiduha uyu munyungugu uhagije bityo ibiribwa bihingwa bibonekamo nkeya. Inyama zitukura ziba ziwukungahayeho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s