Imibanire Imyororokere Ubuzima

Uburyo bwagufasha kwitegura imibonano neza

Iryoha iteguwe, ubyange ubyemere. Ntabwo uwo mwashakanye cyangwa uwo mukundana ari umuntu muhuye kubera inyungu, ni we bitagombera kwitegura mukora icyabazinduye mukigendera. Ariko igihe cyose uha agaciro uwo mugiye gukorana imibonano ntabwo ari ukugarama cyangwa kugarika ngo mutangire yagapfe yagapfe timbaguri timbaguri, oya.

Ni byiza gutegura imibonano ku mpande zombi kugirango murusheho kuryoherwa mwembi binabasigire urwibutso n’akanyamuneza.

 

Hano twagerageje kugukusanyiriza ibyo ukwiye kwibandaho mu gutegurana.

 

 1. Banza umutegure mu mutwe

Ahari wowe urumva wifuza ko muza kubikora, ariko se urabizi ko na we abishaka? Banza rero umutegure mu mutwe. Wakoresha uburyo bukubangukiye nko kumwandikira amagambo atuma atekereza ku mibonano, kumwibutsa ko ubikumbuye cyangwa utabiheruka, n’ibindi binyuranye bituma yumva ko uwo munsi hashobora kuba akantu. Nta mpamvu yo kumutinya erega.

2. Fata umwanya uhagije wo kwiyambura

Wamuteguye mu mutwe, none ubu muri kumwe, muri hafi kwinjira mu gikorwa. Wihita ukuramo imyenda yose nk’usiganwa. Imibonano iramutse ari isiganwa yaba malathon ntabwo yaba metero 100. bivuze ko bisaba gutwara buhoro kugirango uze gusoza neza. Banza umukuremo ishati cyangwa umupira, urindira gato (ubwo muri gusomana no kuganira), ubone gukuramo isengeri/sutiye. Manuka ukuremo ipantalo/ijipo, witonze, nyuma ubone kuba wakuramo ikariso. Si byiza kwikuriramo, biryoha iyo umwe akuriyemo undi. Ibi niyo byatwara iminota 20, nta kosa ririmo, nta kikwirukansa. Uko buri gice ucyambura gitindeho ugikorakora cyangwa ugisomagura

 1. Mubyinishe

Ibi si ihame ariko niba muzi kubyina, utarakuramo imyenda yo hasi imbere, muhagurutse mubyine akaziki muri kumva. Rwose mubyine neza nk’abamansuzi wa mugani, ku buryo imibiri irushaho gukoranaho, no kwegerana. Ibi bizamura ibyiyumviro

 1. Ibuka isuku

Ku mugore ni byiza kuba wambaye ikariso ifuze kandi iri bumukurure cyane cyane ku ibara ryayo n’imiterere yayo (ni byiza ko uba uzi ibyo umugabo akunda). kuri mwembi, kuba mwiyuhagiye, mwogoshe insya, ni ingenzi. Bituma murushaho kumva mwifuzanya

 1. Mukore ka massage koroheje

Massage ni ingenzi mu gutegurana cyane cyane ibirenge aho ubanza kubyoza n’utuzi dushyushye ukabona kubisiga amavuta yoroshye ukabikandakanda. Amano uyibandeho kuko azamura ibyiyumviro cyane. Aha birushaho kuba byiza iyo ari umugabo ubikoreye umugore. Si ihame ko mwembi mubikorerana

 1. Mubaze ibyo akunda

Bwaba ari ubwa mbere cyangwa musanganywe, ni byiza kumubaza ibyo akunda. Ashobora kuba hari position imuryohera kurenza izindi, uyu mwanya ni wo mwiza wo kubimubaza.

 1. Ibande ku bwiza, bitari ubwinshi

Si ihame ngo ibiri buvugwe hano byose uzabikore umunsi umwe, ushobora guhitamo bicye ariko ukabikora neza. Ni byo byiza kuruta ko wakora kimwe umunota umwe, ukaba wimukiye ku kindi, kandi wenda yari yatwawe. Kumusoma ukaba urabihagaritse ugiye kumukorakora igitsina, bishobora kumuhindura intekerezo. Icyo ukoze gihe umwanya uhagije kandi ugikore neza

 1. Bitware buhoro

Kubyihutisha nkuko twabivuze si byiza. Urugero gusomana ugahita usimbukira ku gitsina ugikoraho cyangwa ugisoma, uba wihuse. Bitware buhoro kandi ni byiza guhera hejuru umanuka.

 1. Itondere igitsina

Ku mugabo wikumva ko uri bufate imboro gusa ngo wibagirwe amabya kuko waba wibagiwe ingenzi. Gusa ntuyakande ahubwo uyakorakore buhoro buhoro, nayo uyikinishe udakanyaga cyangwa udakoresha ingufu. Ku mugore na ho ni uko wisimbukira mu gushyira intoki imbere mu gituba, banza inyuma, use n’ubyiringira, bitume ububobere bwiyongera, kandi urutoki cyangwa intoki kuzinjiza si ngombwa, ahubwo shimashima rugongo buhoro kandi ntuhatinde, ahubwo unyuzemo uruhuke, uze kongera nyuma yaho buhoro nanone, gutyo gutyo.

 1. Ibande ku bice byose

Wikumva ko igitsina gusa ari cyo gituma agira ubushake. Ijosi, amatwi, mu  ntege, amabere ku mugore, mu ntantu, ni hamwe mu hantu handi wakorakora cyangwa ukahasoma ubushake muri we bukarushaho kuzamuka

 1. Itondere amagambo ukoresha

Abanyarwanda ntibabihishe bavuze ko “Ijambo ribi rikura imboro mu gituba”. Mu gutegurana ibuka ko wabihaye umwanya, wirinde amagambo ashobora gusesereza, gukomeretsa cyangwa kurakaza uwo muri kumwe. Si igihe cyo kumwibutsa amakosa ye cyangwa se kumwibutsa amadeni mufite, …. Ikindi kandi icyihutirwa si amagambo ni ibikorwa

 1. Kurikirana impinduka ze

Uko umuntu agenda ashyukwa arushaho kugaragaza impinduka haba mu mivugire, imihumekere, indoro, n’ibikorwa. Ibyo byiteho uzamenya igihe nyacyo cyo kwinjira mu gikorwa nyirizina

 1. Wikibagirwa kumusoma

Nubwo hari abazakubwira ko badakunda gusomana ariko kwitegura neza bibanzirizwa no gusomana. Niba umwe muri mwe atabikunda muganire ku mpamvu zibitera, ni bwo muzamenya neza icyo gukora. Ashobora kuba acyemanga isuku yawe mu kanwa, kuba se hari uwamusomye nabi akabihirwa akabyanga, …Aha niba mutabimenyereye mushobora gusangira bombo, umwe ayitamika undi, uko ayiguhaye igakurikirwa n’ururimi, birafasha.

 

 

 

Ibi niba wabikoze neza, igikorwa gisigaye kizagenda neza kandi kizabashimisha mwembi murusheho kuryoherwa no kunezerwa.

3 comments

 1. Mbega inkuru noneho ni hatari tu gusa courrage komeza wubake umuryango nyarwaanda ndamutse mfite ubushobozi naguha akazi muri Migeprof then ugakora ubukangurambaga ku muryango. Courrage pe.

  Like

 2. Imana iguhe umugisha peee!!!!wubaka ingo zabenshi nyagasani akomeze akugwirize ubwenge.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s