Imibanire Ubuzima

Nubona ibi, uzamenye ko umubano uri mu marembera

Mwaramenyanye, mubona ni byiza ko mukomezanya inzira y’ubuzima muri kumwe. Mwaba mwarabanye cyangwa mutarabana, umubano ugira byinshi byerekana ko umeze neza cyangwa se umeze nabi. Bimwe turabyirengagiza kuko twakunze nyine cyangwa tugahatiriza twizera ko vuba cyangwa kera bizagera aho bikagenda neza.

Nyamara kandi burya umubano uri mu marembera, ugira byinshi biwuranga ku buryo iyo ubaye maso rwose ubibona hakiri kare

 

Hano twagukusanyirije ibimenyetso simusiga bizakwereka ko umubano wanyu uri mu marembera

  1. Ntimukishimana

Mwajyaga mugira ibihe byo gutera urwenya, kuganira mwisanzuye mwese maze ibyishimo ku mpande zombi bikabasaba. None urabona asigaye ataha yazinze umunya cyangwa wataha wowe ugasanga iryinyo riri ku rindi, ukibaza icyabaye bikakuyobera. Niba mutarabana, rwa rwenya mwateraga kuri telefone ntarwo, niyo umuhamagaye kenshi akubwira ko ahuze cyangwa ati mbwira icyo wasahakaga mfite akazi kenshi. Niba mubana, no mu cyumba mu gutera akabariro bibaho kuko ari nk’inshingano gusa ntibibaho kuko mwembi mubishaka kandi mwabyumvikanyeho. Ubwo wowe ntacyo wumvamo?

  1. Utangiye kugira amatsiko ku bandi

Kubera umwanya yaguhaga uri kugabanyuka, ni bwo na we utangiye gusubiza abakwandikira, nibwo utangiye kwemerera runaka kugusura cyangwa kumusura, ni bwo utangiye kubona ko burya n’abandi bashobora kubamo inshuti. Kuki? Kuko aho wari uhanze amaso buri munsi uri kubona biri kuba hobe ibyansize

  1. Nta muhati mu kuzahura urukundo n’ahazaza harwo

Mwajyaga mwicara mugapanga byinshi muzakora, muzageraho muri kumwe, none usigaye umubaza amaherezo akakubwira ko abona nta kibazo cyangwa akakubwira ko na we atabizi. Imishinga umwe yabaga afite yayibwiraga undi none urajya kumva ukabyumvana abandi ibyo yagezeho, ibyo ari gukora cyangwa aho yagiye atakumenyesheje. Ibyo se ni ibiki? Kuki mbere atari ko byari bimeze? Ubwo nta kintu ubonamo wowe?

  1. Ntukiri nyambere mu buzima bwe

Ikintu cyose yakoraga ni wowe yashyiraga imbere. Akibyuka yakuvugishaga yagera ku kazi akakumenyesha, yapanga gahunda akabanza kukubaza no kukugisha inama. None byose ari kubikora ukwe, uko abyumva, mwaba mubana cyangwa mutabana mbese we ibye ni ibye, ibyawe ni ibyawe. Amaherezo se?

  1. Ntimwongera gushwana

Benshi bibwira ko gushwana byerekana abantu badakundana ko abantu bakundana bumvikana kuri byose ariko si byo. Ahubwo nubona umuntu mubana, mukundana nta kibazo na kimwe akigira ku byawe, wasinda, wasesagura, wataha igicuku, wamuca inyuma ukabona byose ntacyo arenzaho ameze nk’aho atanabibonye, burya si urukundo ahubwo ruri mu marembera. Kuko ahari urukundo nyakuri ikibangamiye umwe ahita akivuga, niyo mushwanye ntimutandukana ariko kaba kanyuzemo. Niba rero yarabaye ntacyo bimbwiye, ahaaa.

  1. Niyo muri kumwe, wumva ubwigunge

Kubera bya bindi byabahuzaga byinshi bitagihari, ubu niyo muri kumwe uba wumva uri wenyine, uba wumva udahabwa urukundo ukwiye uba ubona hari icyo wagahawe ariko wabuze. Niba adahugiye muri telefoni ari ku mashini cyangwa se ari kureba TV cyangwa ari mu turimo tutari ngombwa cyane, niba anicaye iruhande rwawe urabona ahari adahari, muri macye ntimuri kumwe.

  1. Nubwo ubyirengagiza, urabibona

Ibi byose byagiye biza buhoro buhoro ariko kuko umukunda kuko se wumva mwakomezanya ukomeza kubyirengagiza wigira nk’aho bitabaye ariko nawe mu mutima wawe urabibona ko yarangiye. Ubusanzwe niba mu mutima wawe ubona ko uri guhomerera iyanga, uri gukama ikimasa, biba bigaragaza ko umubano utagihari.

 

None? Ntabwo tukubwiye ngo bivemo ariko ntitunakubwiye ngo komeza uhatirize, umwanzuro ni hagati yanyu kubiganiraho mukareba igikwiye mukagikora.

Gusa aho kugendana n’umuntu kandi ubibona ko mutajya hamwe, byiza inzira zabyara amahari kuko uwo muzajyana. burya ntimubisikana

3 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s