Imibanire Ubuzima

Witinya mwereke ko umukunda

Urabyiyumvamo ko umukunda kandi rwose bikurimo. Uramwishimira, mbese uba ubona wishimira kumugira inshuti. Ariko disi wabuze uburyo wakoresha ngo umwereke ko umukunda.

 

Biroroha kumva ukunze umuntu ariko bijya bigora kugaragariza umuntu urukundo umufitiye.

 

Wakora iki? Hano twagukusanyirije bimwe mu bimenyetso wakoresha ngo wereke umuntu ko wamukunze, ubwo na we iyo atabaye umwana arabibona agafatiraho dore ko burya gukunda ari inshingano ariko gukundwa bikaba amahirwe.

 1. Irinde gukopera abandi

Ahari ugisoma ibi wahita uvuga uti ubundi se kuki mugiye gutanga inama byo si ugukopera? Aha icyo dushaka kuvuga, wikumva ko uko nerekana urukundo ari ko uzarwerekana, ahubwo muri byinshi bivugwa, wowe reba ibyo ushoboye, bikubangukiye. Niba umwe ashoboye kumusohokana, wenda wowe ushoboye kumuririmbira…

 1. Mufashe uturimo

Si ngombwa ngo ujye iwabo umufurire cyangwa umufashe gukoropa ariko niba aba wenyine ukaba wamusuye, rwose kurindira ko agutegurira ako urya cyangwa unywa kandi nawe ushobora kumufasha si byo. Kumufasha bizamwereka agaciro umuha. Kandi nyine niba ari wowe wasuwe, mutekere icyo uzi akunda kurya.

 1. Musohokane

Si ngombwa kumusohokana ngo mujye ahahenze cyangwa mwitwikire ijoro buri gihe. Igihe mufite akanya mwembi musabe aze ujye kumugurira ikintu runaka. Ashobora kuba akunda ifi, burusheti, akunda koga se, kureba umupira, musohoke umufashe kwishimira icyo akunda

 1. Mutungure

Kwa gusohokana, kumusura, kuryoshya ubuzima, nyuzamo ubikore bitunguranye. Kuko umukunda uba uzi gahunda ze, uzi igihe afite umwanya, isabukuru ye, mutungure umubwire ko umushaka, ko ushaka kumusura se, ko hari ahantu ushaka ko mujyana…

 1. Muvugishe

Ahari birakugoye kuvugana na we, wenda uba wifitiye isoni cyangwa se uramutinya. Tangirira ku tuntu duto, kumusuhuza, kumubaza uko yiriwe, kumubwira kuryoherwa, buhoro buhoro uzagenda umenyera kandi utinyuka.

 1. Mwumve

Ahari wenda wowe kuvuga byinshi ntubibashije ariko we disi akunda kuvuga. Niba umukunda ni inzira nziza yo kumwereka urukundo aho utega amatwi ibyo akubwira kandi ukamwereka ko wamuhaye agaciro. Ibi bizatuma na we arushaho kukwiyumvamo

 1. Mushimire

Icyo agukoreye cyose niyo waba ubona abikoze nk’inshingano ze ni byiza kumushimira. Niyo yaba akuguriye unite za 100, niyo yaba aguherekeje wamusuye, ikiganiro agushishikarije kumva, inama runaka aguhaye, byose abikoreye kuko ari ngombwa.

 1. Fatanya na we kwishima

Niba yagize ibirori runaka, isabukuru se, yazamuwe mu ntera, cyangwa indi ntambwe runaka ateye mu buzima, gukira indwara se, gira ikintu ukora umwereke ko wifatanyije na we muri ibyo byishimo kandi uri kumwe na we. Ubutumwa bugufi, indabo, kumuhamagara, kugira ikintu umugurira…

 1. Muhe impano

Impano si ngombwa ngo urenze ubushobozi bwawe, wanamuhimbira umuvugo, wamushushanyiriza akantu ukakamuha, wamugurira amasogisi, echarpe, ingofero, ariko niba ubishoboye wanamuha imodoka da. Byose mu bushobozi bwawe, mwereke ko umukunda kandi umwitayeho

 1. Muhe umwanya

Niba muri kumwe, irinde ibirangaza byose. Niba yagusuye/wamusuye, niba mwasohokanye se, keretse mu gihe wenda hari ibyo muhugiyemo niho mushobora kumva akaziki ariko ubundi nta telefoni nta televiziyo. Muhe umwanya kuko byerekana agaciro umuha

 1. Mwibwire

Ni byiza gukundana n’umuntu muziranye. Ibyo ukunda, ibyo wanga, ibigushimisha, ibigutera ubwoba, imishinga ufite, … Mubwire byose.

 1. Musome

Si ihame, ariko bumwe mu buryo bwo kwereka umuntu ko umukunda harimo kumusoma haba ku itama, ku kiganza se, umunwa ku wundi, ikibabangukiye bitewe n’aho muri. Niba muganira nyuzamo umutunguye umusome, niba muri kugendana nyuzamo umusome, mbese umwereke ko ari uw’agaciro kuri wowe.

 1. Kogana

Ibi ahari birahita byumvikanamo imibonano ariko si ihame ko uwo mwoganye muryamana cyangwa muba mwaryamanye. Ahubwo bimwereka icyizere umufitiye, kutamutinya no kutamwishisha. Iyo mwoga muba muganira kandi muhigira kwihangana no kwifata, uretse ko mwanahigira bumwe mu buryo bwo gukora imibonano, niba mubihuje.

 1. Bimubwire

Kumukunda nubwo uzakoresha ibimenyetso byinshi ngo ubimwereke ariko ijambo NDAGUKUNDAntirikabure mu kanwa kawe. Mubwire ko umukunda kandi ubimwereke, na we azabiheraho niba koko agukunda urukundo rubyutse urundi.

 

Si ibi gusa ariko ni bimwe muri byo wahitamo ibikoroheye, ukongeraho n’ibindi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s