Imyororokere Ubuzima

Uburyo bwiza kandi nyabwo bwo gusukura igitsina ku mukobwa/mugore

Iyo bigeze ku gusukura, usanga ubucuruzi bugezweho buzana ibinyuranye bivugwa ko byagenewe gusukura imyanya ndangagitsina ku bagore. Ni byo koko ni ahantu hakeneye isuku yihariye, dore ko isuku nkeya cyangwa itari yo ihakorewe ishobora gukurura ingaruka zinyuranye harimo indwara cyangwa ibindi nko kuma, kuryaryatwa, n’ibindi.

 

Nyamara kandi nanone umuntu yakibaza ati, ubusanzwe ni ubuhe buryo bwiza bwo gusukura igitsina ku mugore?

Nibyo iyi nkuru igiye kuvugaho.

 

Nk’uko bitangazwa na Dr Jen Gunter, inzobere mu buvuzi bw’indwara z’abagore, yibaza impamvu usanga abantu badakora imiti yo gusukura mu kibuno ari naho haturuka imyanda ikomeye ariko ugasanga barihutira gukora ngo iyo gusukura mu gitsina. Yongeraho ko ibi bituma abagore bahorana ipfunwe, bakumva ko igitsina cyabo giteye nabi, gihumura nabi, bityo bagahora barwana no gushaka icyo bakora ngo ibyo byose babirwanye. Ibi bituma birukira ibyo babonye byamamazwa byose, yewe n’ibitizewe bakaba babikoresha bakikururira ingorane batabizi

Akomeza avuga ko byinshi muri byo byangiza bagiteri nziza ziba mu gitsina ndetse bikanagabanya ububobere bwaho

 

Nkuko bitangazwa na NHS,  uko igitsina gikoze cyo ubwacyo cyikorera isuku gikoresheje amatembabuzi akivamo, cyo ubwacyo cyikorera. Hakaba imvubura zabigenewe harimo imvubura ya Bartholin (Soma hano Indwara ya Bartholinite)

Dr Suzy Elneil, wo muri University College Hospital, London, avuga ko ubusanzwe kugirango ugire igitsina kimeze neza usabwa kuba ufite isuku, urya indyo iboneye ugakora na siporo.

Naho , Dr Vanessa Mackay, inzobere mu kuvura abagore akanaba umuvugizi wa  Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Ishyirahamwe ry’Abaganga b’inzobere mu kuvura indwara z’abagore mu Bwingereza) yavuze ko kumva ko igitsina cy’umugore gikeneye ibihambaye mu kugisukura ari imyumvire idakwiye. Kuko mu gitsina ubwaho harimo bagiteri zishinzwe kuharinda. Iyo uzihungabanyije bitera indwara zinyuranye, harimo iziterwa na bagiteri mbi, imiyege, kubyimbirwa no kubura ububobere.

 

Tumaze kumva ibyavuzwe n’abo bahanga, hari ibyo rero ukwye kumenya byerekeye gusukura igitsina.

  1. Nubwo hari imiti yemerewe gukoreshwa ariko amazi gusa arahagije

 

Bimenyerewe ku izina ryo kwitawaza, ni ugukoresha amazi asanzwe usukura igitsina. Nta sabune, nta kindi uvanga muri ayo mazi. Amazi ariko meza. Usutamye, woza aho haboneka, ntabwo winjiza intoki ngo ukorogoshore mo imbere, ibyo ni ukwangiza bagiteri zihari. Nibyo twita koza igitsina inyuma. Muri macye ahinjira igitsina cy’umugabo nta bwo wemerewe kuhinjira ngo urasukura kuko ubwaho hikorera isuku.

Amazi kandi agomba kuba adakonje kandi adashyushye, ni amazi asanzwe atageze muri firigo kandi atabanje gushyushwa. Amazi ashyushye nubwo bamwe bayakoresha ariko ni mabi kuko yica zimwe muri bagiteri zishinzwe kurinda igitsina.

Imiti yemewe kuba yakoreshwa mu gihe hari impinduka zidasanzwe zabonetse, kandi ni byiza gukoresha iyanditswe na muganga igurwa muri farumasi, kuko niyo iba yizewe yujuje ubuziranenge, ikaba ihuje pH n’gitsina, nta mibavu yongewemo cyangwa amasabune. Ubundi iyo Imana ikenera ko igitsina kigira impumuro runaka, iba yarabikoze. Rero gushaka ko gihumura ukundi kidasanzwe, ni ikosa rikomeye

 

2. Sukura witonze

 

Twibutse ko igitsina cy’umugore kigira ibice bibiri. Inyuma (vulva) niho hasukurwa, naho imbere (vagina) hikorera isuku.

Rero mu gusukura, ibuka gusukura uvana imbere usubiza inyuma ku kibuno kuko bizakurinda kuba hari mikorobe zava mu kibuno ngo zinjire imbere.

Ikindi kandi wikoresha ingufu ahubwo bikore witonze, kuko ni ahantu horoshye. Koresha intoki gusa, nta cyogesho cyangwa icyangwa gikenewe.

  1. Ikorere igenzura wirinde kwivura

Ubusanzwe igitsina kigira impumuro yacyo, ihoraho. Ariko ishobora guhinduka mu gihe cy’uburumbuke cyangwa cy’imihango kuko ububobere buba bwagize impinduka. Uretse ibyo rero, wowe igihe cyose wumvise impumuro idasanzwe, kuryaryatwa se, cyangwa kubona hari ibidasanzwe bisohokamo, wikivura ahubwo gana muganga wabigenewe akurebere ikibitera hanyuma agushakire imiti ikwiye.

 

  1. Imibavu cyangwa uduhanaguzo duhumura bigendere kure

Hari uduhanaguzo usanga twarashyizwemo imibavu runaka, nkuko hari n’abagore usanga bamara koga no kwisiga bajya kwitera imibavu bagatera no mu gitsina. Ibi uretse kuba ari ubujiji ni no kwihemukira kuko uko ubikora niko uba uri kuhongerera impumuro mbi utabizi kuko ya mibavu iyo ihuye na bagiteri zimwe zirapfa, nuko bikabyara indi mpumuro yihariye.

  1. Irinde ibizwi nka douching

Ibi ni uburyo bukoreshwa aho usanga winjiza mu gitsina imbere imiti cyangwa amazi ngo ni ukuhakorera isuku cyangwa kwirinda mikorobi runaka. Bamwe bashyiramo ubuki, abandi amavuta ya elayo, yewe ngo hari n’abakoresha za divayi cyangwa ibindi ngo ni ugusukura. Yewe ngo hari n’abashyiramo tungurusumu ikararamo cyangwa ikirirwamo

NHS ivuga ko kimwe no gukoresha imibavu cyangwa udutambaro turimo ibihumuza, ubu buryo bwa douching na bwo ari bubi kuko bwangiza bagiteri nziza zo mu gitsina. Kandi nubwo wabikora uziko uri gusohora bagiteri mbi, ariko ntibitoranya izisohoka ahubwo zangirika zose kandi ntabwo bikurinda indwara n’imwe ahubwo bishobora kwangiza muri rusange.

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s