Imyororokere Indwara Ubuzima

Gukuramo inda kenshi: Byaba biterwa n’iki?

Kimwe mu bibabaza ababyeyi ni ugutwita ariko byagera hagati, ku mpamvu kenshi udasobanukiwe ya nda ikavamo. Havugwa ko inda yavuyemo mu gihe umwana wari mu nda avuyemo hatarashira ibyumweru 20 umusamye cyangwa se ataragira amagarama 500.

Ni ibintu bibabaza, bigatera ishavu noneho iyo bibayeho inshuro zirenze imwe.

 

Ese gukuramo inda kenshi byaba biterwa n’iki?

 

1. Imiterere y’urusoro

Inda nyinshi zivamo, hafi kimwe cya kabiri cyazo biterwa n’uko urusoro ruremye nabi, bityo ntirube rwabasha gukurira mu nda neza

  1. Ubudahangarwa

Hari uburwayi bufata urusoro, noneho bigatuma rwo ubwarwo rumera nk’urwirwanya. Inda hagati ya 10% na 20% zivamo ziba zari zifite icyo kibazo.

  1. Imiterere y’umugore

Kenshi na kenshi kuba umura udateye neza uko bikwiye biri mu bishobora gutuma inda itabasha kuhakurira buri uko igiyemo ikavamo. Biri no mu bitera kubyara umwana utagejeje igihe, cyangwa kubyara umwana atabanje umutwe

  1. Indwara zandura

Nubwo atari kenshi bibaho ariko izi ndwara na zo ziri mu zishobora gutera inda kuvamo cyane cyane izishobora gutuma umura cyangwa imiyoborantanga bisa n’ibyifunga.

  1. Ibibazo ku mvubura

Imvubura zacu zikora bitandukanye, zimwe muri zo zishobora gukora nabi bityo bigatera umugore kuba yajya akuramo inda kenshi. Hano twavuga kurwara diyabete, imikorere mibi ya thyroid.

6. Ibibazo mu maraso

Hari igihe urusoro mu kuremwa kwarwo hanazamo ikibazo cy’imiyoboro y’amaraso iba idakora neza bityo amaraso agera ku rusoro akaba macye cyane cyangwa akaba menshi cyane.

 

Si ibi gusa ariko ni byo biri ku isonga.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s