Imibanire Ubuzima

Kuki hari abagore bemera kuba ba Nyirandarwemeye?

Rimwe mu mahohoterwa aba mu ngo, harimo guhozwa ku nkeke, gucunaguzwa, gutukwa, guteshwa agaciro, no gukubitwa. Nyamara mu gihe usanga abagore bamwe iyo bibabayeho bitabaza inkiko cyangwa izindi nzego zibishinzwe, hari abandi bagore usanga barabaye ba nyirandarwemeye ugasanga umugabo amuhoza ku nkoni, ku rutoto ariko umugore agashikama akahaguma. Bamwe babita ibigoryi abandi bakabita indushyi, ariko buriya buri wese agira ize mpamvu.

Muri iyi nkuru twagerageje gukusanya impamvu zinyuranye zituma abagore bahohoterwa bemera kuguma mu ngo bashatsemo.

  1. Kubura umwanzuro

Kubera gutotezwa kenshi agera aho akagira ihungabana rimeze nk’irihoraho ku buryo ayoberwa icyo akora n’icyo areka akaba nk’igikange ndetse akanatekereza ko agiye ari we uzitwa ko adashobotse cyangwa se akanishinja ko ari we nyirabayazana w’ibiri kumubaho, mbese agahora mu rungabangabo

  1. Kwitakariza icyizere

Uretse kuba wenda ku mubiri afiteho inkovu cyangwa izindi ngaruka za rya hohoterwa ariko unasanga agera aho we ubwe akumva ko nta cyo ari cyo, ko ntaho afite yajya, ko ntawundi wamwemera, akumva nyine ko ari uwo musaraba we. Ndetse hari n’abishinja ko ari umuvumo cyangwa igihano cy’Imana

  1. Ubwoba

Itotezwa rihoraho, ibikangisho bya kenshi bigera aho bimuremamo ubwoba buhoraho, hamwe aba yumva anavuze cyangwa akagenda noneho yaba yikuye n’aho yari ari. Hari n’igihe umugabo aba yaramuteye ubwoba ko niyibeshya akanashaka undi mugabo cyangwa agakundana n’undi azabagirira nabi, umugore akibera muri ubwo bwoba

  1. Gushaka kuba umutabazi

Bamwe bakomeza gutekereza yuko ahari umugabo azagera aho agahinduka, nuko agakomeza kwihangana no kwizirika ategereje impinduka. Ndetse banavuga bati twasezeranye kubana akaramata mu bibi no mu byiza, nta kundi buriya nzamusengera ahinduke.

  1. Urubyaro

Aha ni ho benshi baherereye. Kumva ko agomba kwitangira abana be akaba yanabapfira. Kumva ko aramutse wenda agiye agasiga abana basigara mu mwanya we bagatotezwa cyangwa se kumva ko ntaho afite yabajyana. Abandi bakavuga ko nubwo babanye nabi n’abagabo ariko abana byibuze babona ababyeyi bari kumwe.

  1. Imiryango n’inshuti

Usanga iyo ikibazo gitangiye, umugore atangira kugisha inama inshuti, imiryango byanaba ngombwa akabaregera. Nyamara kandi bamwe bakamubwira gushikama kuko ari ko zubakwa, abandi bati ihangane nanjye so ntiyari yoroshye, mbese bakamwereka ko kwihangana ari byo bikwiye

  1. Ubukungu

Kumva ko umugabo nubwo agufata nabi ariko ari we ukugize bituma bamwe bibaza aho bajya uko babaho dore ko abagabo bamwe iyo ashaka kukwicarira akubuza gukora akagutegeka kumurerera abana gusa. Rero iyo bikomeye wibaza aho wajya uko wabaho, icyagutunga, …Cyangwa se ukanamba uti ibi narushye tubishakana sinabivamo ngo bizemo undi, cyangwa ukaba waraje ukurikiye imitungo ukabona utayihara ukemera kuhasiga agatwe

  1. Ubwigunge

Ubwigunge, kuba uwo uganyira cyangwa ugisha inama. Usanga umugabo abanza kumuca ku nshuti, dore ko aba abizi neza ko zamugira inama. Umugore ugasanga ahora yizengurukaho, ntawe baganira yewe n’umuturanyi ntiyabagerera mu rugo, mbese ibye ni ukubyimenyera.

 

 

Nubwo ibi tuvuze ari rusange ariko buri wese aba afite impamvu ze zituma ahama hamwe akananirwa no kuba yakitabaza ubutabera. Nyamara kandi guceceka igihe cyose mu rugo mubangamiranye bishobora kubyara ibindi bibi ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Ni byiza kuvuga ibitagenda neza, ibibangamye, byananirana hakitabazwa ababiherewe ububasha bakabifataho umwanzuro, kuko amagara iyo asesetse ntayorwa.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s