Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ni gute nahitamo igitsina nzabyara

Ingingo yo kubyara igitsina wifuza iri mu zivugwaho kenshi ariko nanone zitarabonerwa igisubizo gihamye nubwo kubera iterambere ubu bishobora kuba wajonjora intanga ushaka ariko ni ibintu bihenze cyane si ibya buri wese.

Nubwo umwana ari nk’undi ariko usanga bamwe baba bifuza kubyara umukobwa abandi umuhungu kubera impamvu zinyuranye, zaba umuco, icyifuzo cyo kubyara ibitsina byombi se, kwifuza igitsina runaka ku mfura cyangwa bucura n’izindi.

 

Hagenda havugwa byinshi ariko muri iyi nkuru tugiye kuvuga ku buryo bumwe busa nk’aho bworoshye kandi bwagiye butanga igisubizo gishakwa ku bantu banyuranye.

 

Uburyo bwitwa ubwa Shettles (bwavumbuwe na Landrum B. Shettles, MD, PhD) ni ubwerekeye kumenya igihe ukoreramo imibonano bitewe n’igitsina wifuza ndetse n’uburyo ukoramo imibonano.

 

Mu gitabo yanditse cyitwa “How to Choose the Sex of Your Baby”  Shettles avuga ko intangangabo izabyara umuhungu (Y) iba ari ntoya, yihuta kandi itaramba nk’izavamo umukobwa (X).

 

Kubera izo mpamvu rero avuga ko mu gihe wifuza kubyara umuhungu ari byiza gukora imibonano mu gihe neza cy’uburumbuke cyangwa hafi yaho cyane, kubera ko Y zihuta, amahirwe yo kuba ari yo yahura na X y’umugore azaba ari hejuru cyane.

Nanone bizarushaho gushoboka mu gihe umugabo akoze imibonano ituma amasohoro ajya kure hashoboka, aha ni mu gihe umugabo akoze imibonano aturutse inyuma. (umugabo aryamye inyuma y’umugore, cyangwa umugore apfukamye, …).

 

Ku rundi ruhande niba wifuza kubyara umukobwa, bisaba gukora imibonano hasigaye byibuze iminsi hagati y’ibiri n’ine ngo uburumbuke bugere, kandi hagakorwa imibonano umugabo ari hejuru y’umugore kuko bituma itanga zijya hafi bityo izihuta zigapfira nzira maze zimwe zigendera buhoro buhoro zikazagerayo igi ryamaze kurekurwa, bigahuriramo.

 

Ubu buryo, ku babukoresheje bwagezweho mu bipimo bingana na 75%, bivuze ko mu miryango 4 yabaga yabukoresheje, 3 yabyaye igitsina yifuzaga.

 

Rero niba nawe wabuhitamo, ntabwo twaguha icyizere 100% ko bizakunda ariko nanone amahirwe yawe yo kuba waba muri bariya 75% niyo menshi.

Aha kandi biboneke ko bisaba kuba umugore azi neza ibyerekeye ukwezi kwe, ikindi kandi hagakorwa imibonano gusa hagendewe kuri ya minsi bitewe n’igitsina wifuza kubyara.

 

Niba ushaka kongera kumenya ibyerekeye ukwezi k’umugore wabisoma hano Ukwezi k’umugore

 

Niba ushaka kumenya ibyerekeye position mu mibonano na byo wabisoma hano. Position zinyuranye mu mibonano

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s