Imirire Indwara Ubuzima

Ni iki cyatera umwana kwanga kurya?

Bibabaza umubyeyi kuba utabuze icyo ugaburira umwana nyamara ugasanga icyo umuhaye cyose ntashaka kukirya bikaba byanamutera konda (kutagira ibiro n’akabaraga). Ikibabaza kurutaho ni uko usanga bigira ingaruka no ku mubyeyi kuko kurya umwana yabyanze bishobora bacye. Ugasanga umubyeyi nawe atangiye kunanuka no kugira umunabi.

Ababyeyi benshi iyo umwana atarya bihutira kumuha imiti y’inzoka, abandi bakamuha uruvange rwa za vitamini, abandi bakamuha imiti yagenewe kongera ubushake bwo kurya (appetit).

Ibi byose bikorwa hirengagijwe kumenya mbere na mbere ikibuza umwana kurya kuko niho haba hakwiriye gushakirwa umuti kurenza ahandi. Nubwo mu nkuru yatambutse twari twavuze icyo wakora mu gihe umwana yanze kurya, ni ngombwa ni na byiza ko tumenya impamvu zinyuranye zabuza umwana kurya

Izi mpamvu ni nyinshi kandi ziranyuranye nkuko tugiye kubirebera hamwe hano.

 

  1. Abana bamwe ntibashaka kurira ahantu hari ibibarangaza, nubwo hari undi urya ari uko hari ibimurangaza. Nanone hari ababa bashaka ko bagaburirwa na runaka, undi yabagaburira bakabyanga

 

  1. Umwana ufite ubumuga bw’umunwa nk’ibibari nawe bishobora kumutera kutagira ubushake bwo kurya

 

  1. Imwe mu miti ihabwa umugore mbere y’uko abyara cyangwa amaze kubyara ishobora nayo kugira uruhare mu gutuma umwana atarya, hano ni ukonka kuko aba akiri muto. Imiti igabanya uburibwe yo mu bwoko bwa narcotics nayo ishobora kubitera.

 

  1. Kuba afite intananya ikomeye cyane nabyo bishobora gutuma umwana ananirwa konka neza no kubasha kurya.

 

  1. Indwara zinyuranye cyangwa kuba akirutse cyane cyane malaria nabyo biri mu bishobora gutuma umwana atagira ubushake bwo kurya.

 

  1. Guhabwa ifunguro rimwe. Aha ntibivuze ifunguro rimwe gusa ahubwo no kumuha uruvange ariko rudahinduka bishobora gutuma umwana adashaka kurya

 

  1. Guhabwa ibyo mu nganda cyane no guhabwa ibirimo amavuta kenshi biri mu bimubuza kurya nabyo

 

  1. Kutagaburirwa imbuto n’imboga nabyo biri mu bimubuza kurya

 

  1. Kuba yonka agahaga. Ibi bikunze kuba ku bana bagitangira guhabwa ifashabere. Iyo yonka agahaga ntiyakurira ibiryo rwose

 

  1. Rimwe na rimwe bishobora guterwa n’ububabare nka nyuma yo gusiramurwa, kuba hari icyamujombye cyangwa cyamukomerekeje, kuba yikubise hasi, ariko ibi byo ntibitinda.

 

Ongera usome hano Icyo wakora mu gihe umwana yanze kurya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s