Imibanire Ubuzima

Bimwe mu bizakwereka ko uwo mwakundanaga yiboneye undi

Iyo bigeze mu rukundo hari ikintu kimwe abantu twese kitubabaza: kumenya ko uwo mwakundanaga asigaye yikundira undi.

Kandi ni ibintu utabuza kubaho, nkuko ushobora no gukunda umuntu, nyuma ukazamenya ko burya afite undi yikundira. Birababaza kubimenya ndetse binashengura umutima.

Ariko burya ibijya gushya birashyuha, hari bimwe ushobora gushingiraho ukamenya ko uwo mwakundanaga yatangiye kugira undi bajya mu rukundo. Ni byo iyi nkuru igiye kuvugaho.

 1. Atangira kwanga ko mugendana

Mwajyaga mujyana mu bukwe, mu birori, mu masabukuru, guhaha se cyangwa mugakorana siporo. None urabona atakikwikoza. Niba atari akazi kenshi yagize, arabuzwa n’iki?

 1. Iyo muri kumwe ubona ko ari ahandi

Yabuze noneho uko agukwepa, ariko aho mwicaranye, aho muri muganira urabona ahari adahari. Muri macye kuri we ari kumwe n’uwo batagakwiye kuba bari kumwe, ari aho adashaka kuba ari.

 1. Agabanya ibyo yagukoreraga

Hari utuntu runaka yagukoreraga two kukwereka urukundo. Kukunyuraho aho ukorera akuzaniye ka shokola cyangwa akandi kantu, kuguhamagara biragabanyuka, utuzina yakwitaga atangira kuduhindura cyangwa kutureka…

 1. Amarangamutima aragabanyuka

Kugusoma bya buri kanya muri kumwe, kugufata ibiganza mugendana, kugutera imitoma, kwifuza imibonano, n’ibindi bijyana n’amarangamutima bigenda bigabanyuka ndetse bimwe bigashira.

 1. Arakazwa n’ubusa

Atangira kujya agushakaho impamvu, yaguhamagara ntiwitabe induru ikavuga, yasanga uri kuyivugiraho ati ubwo wiboneye abandi, agakosa gato ukoze akakaremereza…

 1. Ntakomeza kuguha amakuru

Ubusanzwe yakubwiraga ko abyutse, agiye kurya, agiye ku kazi, atashye se, agiye gusangira n’inshuti.. Niba atakibikubwira wanamubaza ati nibagiwe kuguha amakuru, cunga neza

 1. Iyo muri kumwe ntakureba mu maso

Biroroha kuba umuntu yakujijisha akanakubeshya mu nyandiko. Ariko imbonankubone, ikizakubwira ko yahindutse ni uko nimuba muvugana azubika umutwe, cyangwa arebe ku ruhande. Kuko ibyo ari kuvuga bitamuvuye ku mutima

 1. Ahindura imyitwarire

Uko yambaraga, imyidagaduro yakundaga, abo bagendana, aho yakundaga gusohokera uzabona bitangiye guhinduka. Impamvu nyamukuru ni uko uwo bari gukundana ari byo akunda kandi ashaka kugaragara neza imbere ye.

 1. Atangira kukugereranya n’abandi

Niba atangiye kujya akubwira ati ariko uziko nawe usigaye warabaye nka runaka (abigaya), usigaye witwara nka kanaka/nyirakanaka… Ni ikikwereka yuko ashaka kukubwira ko utakiri mu nzozi ze

 1. Atangira kugira impamvu zidashira

Atangira kukubwira ingendo zidashira, akazi kabaye kenshi, inshuti asura, imihuro ajyamo, inama zidashira, byose kugirango akwereke ko nta mwanya wawe agifite, ahubwo afite ibindi bimuhugije. Niba uzi ubwenge…

 1. Akomeza kuguhisha

Terefoni ye ihoramo isuku ntiwapfa kubona abo bahamagaranye cyangwa bandikiranye, ubwo ni mu gihe adahindagura imfunguzo zayo ngo akomeze aguhishe. Kwitaba terefoni muri kumwe ahita ajya kure yawe, byose kuguhisha ibyo avuga n’ibyo akora

 1. Atangira kukubuza kumusura

Niba mwasuranaga kenshi atangira kugabanya inshuro agusura ndetse nawe agatangira kukubuza kuza, kenshi yitwaza ko atari byiza mu muco, cyangwa se akakubwira ko adahari, ari bube ahuze, …

 1. Ntiyongera kwita ku byawe

Yajyaga akwibutsa kwiyogoshesha/kwisukisha, akakwibutsa ko ukwezi kwarangiye, igihe cy’ibizami… None ntabwo akibikora, nyine kuko ahugiye mu bindi

 1. Atangira kuguca ku nshuti ze no kutegera izawe

Usanga inshuti ze atangira kuzigucaho, kandi agakomeza no kugendera kure inshutti zawe. Ikimenyetso cy’uko atagishaka ikintu cyose muhuriramo. Niba hari amatsinda runaka mwahuriragamo atangira kuyavamo

 1. Iyo umubajije, ntabura ibyo akubwira

Avuga amagambo yo kwihagararaho ariko atarimo ukuri, avangavanze ku buryo usuzumye neza wasanga nta kizima yakubwiye. Arya indimi cyangwa agahita yirakaza

 

Ni byinshi ariko ibi ni bimwe mu byo washingiraho umenya ko uwo mukundana yatangiye kwibonera undi, gusa akaba atarabona uko agusezerera kubera impamvu imwe cyangwa iyindi.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s