Indwara Ubuzima

Kwirabura hagati y’amatako: Ikibitera n’uko wahangana na byo

Kwirabura hagati y’amatako bishobora kuba kuri buri wese hatitawe ku ruhu rwe, imyaka, ingano ye igitsina n’ibindi ariko nanone hari abo byibasira kurenza abandi cyane cyane ababyibushye bikagaragara cyane ku nzobe n’imibiri yombi kurenza abirabura. Gusa nanone birabangama dore ko kuri bamwe binakurikirwa no kuryaryatwa, bigaherekezwa no kwishimagura, ku buryo usanga uretse kuba hirabura cyane haba hanakomeye.

Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ikibitera, abo byibasira kurenza abandi, ibyo wakora mu kubyirinda, uburyo bunyuranye wakoresha wivura.

 

 1. Biterwa n’iki

Hari impamvu zinyuranye zatera kwirabura hagati y’amatako. Muri zo twavugamo izi zikurikira

 • Kwikubanaho kw’amaguru, ibi ni na byo biba kuri benshi cyane cyane bitewe no kugenda n’amaguru igihe kirekire, yikubanaho. Bikunze kuba ku bantu babyibushye cyane kandi bambara amakanzu cyangwa amajipo
 • Kuba imisemburo itaringaniye cyane cyane ku bagore bonsa, batwite se cyangwa mu gihe cy’imihango
 • Imwe mu miti nk’iya kanseri cyangwa iyo kuboneza urubyaro
 • Gutwikwa n’izuba
 • Kuba uruhu rwumye cyangwa utarusiga amavuta
 • Kwambara imyenda igufashe cyane kandi ikaba ikomeye nk’amakoboyi
 • Uburwayi bwa diyabete
 1. Wabivura ute

Nubwo bamwe babyihorera dore ko ahanini biba biri ahantu hatagaragarira buri wese ariko nanone hari uburyo bunyuranye wakoresha ubwawe bukagufasha kuba byashira

 • Amavuta ya coconut n’umutobe w’indimu

Indimu zikungahaye kuri vitamini C ikaba izwiho kurwanya kuzana andi mabara ku ruhu. Naho amavuta ya coconut agafasha mu koroshya aho bisizwe. Mu kubikora, vanga umutobe wo mu gisate cy’indimu n’utuyiko 4 tw’amavuta ya coconut

Bisige ahafite ikibazo nk’ukora massage umare iminota itari munsi ya 10. Hoze n’amazi meza, wihanagure.

 • Isukari

Isukari izwiho gusukura uruhu irukuraho uturemangingo dupfuye. Hano gusa ntikoreshwa yonyine kuko yakobora uruhu. Fata akayiko gato k’isukari, akayiko gato k’ubuki, ukamuriremo umutobe wo mu ndimu yose. Bisige ukora massage, ubundi uze kubyiyunyuguza, noneho wihanagure.

 • Bicarbonate

Uyu munyu uzwiho byinshi binyuranye ukora. Gusa nk’umunyu bisabwa kuyikoresha witonze ngo itakwangiriza uruhu. Ni byia gukoresha bicarbonate ingana n’amazi, ni ukuvuga ngo icyo wapimyemo bicarbonate ni cyo upimamo amazi, ukabivanga. Bisige nk’uko usiga mask mu maso cyangwa ahandi ku mubiri, mbese umeze nk’uhoma. Birekereho iminota 15, noneho ubyoge wihanagure.

 • Igikakarubamba

Mu gikakarubamba habonekamo aloin ikaba izwiho gutumauruhu rucya. Cyo kugikoresha nta bindi, kata ikibabi umushongi wawo uwusige ahari ikibazo. Nk’uko wisiga amavuta asanzwe, nta gukenera kwiyunyuguza.

 • Ikirayi

Kuva na kera ikirayi gifatwa nk’umuti wo gukura utwanda twirabura ku ruhu. Biterwa nuko kirimo catecholase, ituma uruhu rucya. Mu kubikora, gisature, ubundi ugende ukuba buhoro buhoro ahari ikibazo, ubikore byibuze iminota 15. Hanyuma uhoze n’amazi meza, wihanagure

 1. Wabyirinda ute

Ni byiza kutambara imyenda igufashe cyane, nko mu gihe uri bukore urugendo rw’amaguru

Niba ubyibushye, ukaba uri bugende n’amaguru, ambara collant cyangwa agakabutura imbere y’ijipo cyangwa ikanzu cyangwa se wambare ipantalo

Icyo kwibuka

 

 • Uburyo uhisemo bukoreshe byibuze ibyumweru bibiri, nubona nta mpinduka ubone gukoresha ubundi
 • Aha bicarbonate niwumva ushaka kwishimagura nyuma yo kuyikoresha uzayireke, ushake ubundi buryo
 • Mu gihe uburyo bwose ntacyo butanze, ni byiza kujya ku muganga w’uruhu, akareba niba nta kindi yagufasha.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s