Ubuzima

Ibyiza bya meditation ikorwa ugenda

Iyo havuzwe meditation, duhita twumva ko ikorwa wicaye cyane cyane cyangwa se wenda uryamye. Nyamara burya, ku bantu bakunze kumara igihe kinini bicaye nk’abakora mu biro, abanyeshuri, abashoferi se cyangwa abandi bakora akazi kabasaba kwicara umwanya munini nk’abatayeri, ni byiza kuri bo kuba bakora meditation bagenda.

Iyi meditation biba byiza kuyikorera ahantu uri wenyine, mu kayira kazenguruka se, ku buryo ugenda ugaruka, mu kibuga se ukora umuzenguruko wacyo, cyangwa se urugendo wakora uri wenyine, niyo rwaba rurerure ariko mu nzira itarimo ibyakurangaza.

Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe akamaro kayo ku buzima, turi bunarebere hamwe uburyo bwiza bwo kuyikoramo.

  1. Gutuma amaraso atembera neza

Iyo umaze akanya kanini wicaye, amaraso agera mu maguru ntabwo aba ageramo neza, ni na yo mpamvu rimwe na rimwe ushobora gufatwa n’ibinya cyangwa imbwa mu gihe uhagurutse. Iyi meditation igufasha kubirwanya

  1. Gufasha igogorwa

Niba umaze kurya ukumva uragugaye mu nda cyangwa watumbye, ni byiza gukora iyi meditation ugenda kuko bizatuma igogorwa rigenda neza ibiryo bimanuke neza kandi bikurinde impatwe

  1. Bigabanya stress

Niba wumva umunabi, agahinda, gukora meditation ugenda bizagufasha kandi bizatuma ugenda wumva gutuza muri wowe, ndetse unasange ubuzima buri kugenda bugenda neza

  1. Ni byiza ku barwaye diyabete

Aha bituma igipimo cy’isukari kuri bo kigabanyuka. Twibuke ko stress iri mu bizamura isukari, iyo ukora iyi meditation byibuze iminota 30 ku munsi, inshuro 3 mu cyumweru, bigira umusaruro mwiza. Gusa ntibikuraho gukomeza imiti wakoreshaga cyangwa ubundi buryo, ahubwo ubikora nko kunganira.

  1. Birwanya depression

Agahinda gasaze, kwiheba no kwigunga ni byo depression. Iyo ukoze iyi meditation ikorwa ugenda, bikugaruramo morale, ukumva ituze muri wowe kandi akanyamuneza kakiyongera.

  1. Kongera akanyamuneza

Igihe cyose ubishoboye, kora urugendo mu gashyamba, ubusitani se, aho bororera inyamaswa se, ugende witegereza kandi uhumeka umwuka mwiza uharangwa. Bizongera bikugarurire icyizere cy’ubuzima, akanyamuneza kagaruke uve ibuzimu ijye ibuntu

  1. Bifasha gusinzira neza

Iyo wakoze iyi meditation, bituma amaraso atembera neza, umutima ugatera neza, ibi byose bifatanya mu gutuma iyo uryamye uza gusinzira neza na cyane ko stress na depression biba byagabanyutse.

  1. Bigufasha gutekereza

Ufite umushinga ushaka gutangira? Ufite ikibazo utarabonera igisubizo? Ufite ibigutesha umutwe byakuyobeye? Gukora iyi meditation bizatuma nyuma ubwenge bujya ku gihe, ubashe gutekereza neza noneho ube wafata imyanzuro ihamye

Ikorwa ite?

Nkuko twabivuze ikorwa ugenda, ariko ntugenda wihuta ahubwo uba ugenda buhoro buhoro. Ni byiza kuyikora utekereza ikintu kimwe, mu gihe wumva mu mutwe harimo ibintu byinshi ni byiza gufata amagambo runaka ugenda utekereza, indirimbo nziza igusubizamo intege ugenda uririmba mu mutima. Genda witegereza ibikuzengurutse, cyane cyane ibintu karemano nk’ibiti, inyoni ziririmba mu kirere, ikirere ubwacyo, urebe ubwiza bwabyo, buhoro buhoro.

 

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s