Ubuzima

Sobanukirwa aho bagiteri na virusi bitandukaniye
Muri iyi minsi hari icyorezo cya COVID-19, iyi ikaba mikorobi yo mu bwoko bwa virusi, iteje ikibazo ku isi yose dore ko iri koreka imbaga.
Ni muri urwo rwego twifuje kukubwira itandukaniro hagati ya bagiteri na virusi dore ko nubwo zose ari mikorobi ariko zitandukanye nkuko turi bubibone
Ubusanzwe mikorobi nyinshi iyo zinjiye mu mubiri wacu, umubiri ukoresha ubwirinzi bwawo mu guhangana na zo. Ibimenyetso byabyo kenshi bikunze kwenda kuba bimwe ariko icya mbere ni ukugira umuriro. Ibindi twavuga isesemi, kumeneka umutwe, umunaniro, impiswi, inkorora, n’ibindi bitandukanye.

 

Itandukaniro hagati ya bagiteri na virusi

Nubwo zose ari mikorobi nk’uko twabivuze hejuru, ariko ziratandukanye mu bunini. Iyo havuzwe mikorobi jya wumva utunyabuzima tutabasha kuboneshwa ijisho ahubwo kutubona hifashishwa ibyuma kabuhariwe mu gutubura bizwi nka mikorosikopi. Ugereranyije bagiteri na virusi, usanga ari nkuko wagereranya imvubu n’imbeba, aho imvubu yaba ari bagiteri naho imbeba ari virusi. Bivuze ko virusi ikabije kuba ntoya ugereranyije na bagiteri.
Bagiteri ziriho ku isi zose siko zitera indwara dore ko izitagera kuri 1% ari zo zitera indwara. Zikaba zihanganira ubuzima bwose aho zimwe zihanganira ubushyuhe bukabije izindi zikihanganira ubukonje bukabije. Zimwe ziba ahatagera umwuka izindi zikaba ahari umwuka uhagije, kandi bagiteri zishobora kororoka zitari mu muntu
Virusi ku rundi ruhande zo nkuko twabivuze zikabije kuba ntoya.
Zigizwe na poroteyine, n’akaremangingo ka RNA cyangwa DNA. Aho zitandukaniye na bagiteri, zo ntizishobora kubaho ziri ukwazo bisaba ko zigira icyo zibamo, yaba umuntu cyangwa ikindi kinyabuzima. Aho zifashe, zinjiramo nuko zigatuma ako karemangingo gakora izindi virusi nyinshi, zamara kugwira ka karemangingo kagashwanyuka cyangwa kagapfa. Iyi ikaba imwe mu mpamvu nyamukuru ituma kubona umuti wavura virusi bikunze kugorana. Virusi kandi zishobora gutuma aho zafashe harwara kanseri kuko uturemangingo twaho duhindura imikorere yatwo.
Virusi hafi ya zose zitera indwara kandi buri bwoko buba bufite ahantu hihariye butera indwara. Hanabaho virusi zirya bagiteri, iyo zigeze mu mubiri zikaba zinangiza bagiteri nziza umubiri ukeneye
Nkuko tubibonye, kuba wakemeza ko indwara runaka yatewe na bagiteri cyangwa virusi bisaba gusuzumwa, nubwo hari idwara zizwi ko ziterwa na virusi gusa, cyangwa bagiteri gusa ariko nk’umusonga, mugiga, impiswi se bishobora guturuka kuri kimwe muri byo.

 Kuvurwa

Indwara ziterwa na bagiteri zose zivurishwa imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike. Iyi miti ntacyo ishobora gukora ku ndwara ziterwa na virusi, dore ko bamwe bashobora kuikora, aha baba bari gutera ikibazo cyo gutuma imiti icika intege ntikomeze kuvura kubera ko yakoreshejwe ahatari ho. Niyo mpamvu indwara nka grippe zitavuzwa antibiyotike.
Kuri ubu guhangana n’indwara ziterwa na virusi ni ukwirinda kuzandura, kwikingiza izikingirwa nka hepatite, imbasa, iseru n’izindi.
Usabwa kandi kongerera ubudahangarwa umubiri wawe urya amafunguro akungahaye kuri vitamini C aho ku isonga haza poivron, imbuto zo mu bwoko bw’amacunga, ndetse n’imbuto muri rusange.
Icyakora zimwe mu ndwara ziterwa na virusi zakorewe imiti igabanya ubukana bwazo nka virusi itera SIDA.

Gukaraba intoki n’amazi meza n’isabune, kuzisukura ukoresheje imiti yabugenewe, kwambara agapfukamunwa, kwirinda gusuhuzanya uhoberana cyangwa utanga umukono, kwirinda kujya aho yamaze kuboneka, kutajya mu bandi igihe ufite bimwe mu bimenyetso byayo, ubu ni bumwe mu buryo bworoshye bwo kwirinda virusi ya COVID-19.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s