Ubuzima

Depression: Ibiza ku isonga mu kuyitera

Mu nkuru imwe yatambutse twavuze ku bimenyetso bitandukanye byerekana ko wamaze gufatwa na depression, indwara yo kwigunga gukabije aho uba wumva isi yakunaniye,ntacyo umaze, bose bakwanga, iyo bidakurikiraniwe hafi bamwe bibaviramo kwiyahura cyangwa kubaho bameze nk’ibyihebe dore ko kuri bo ubuzima ntacyo buba buvuze cyangwa bubamariye. Ariko kandi ntabwo twigeze tuvuga ku byaba biri ku isonga mu bitera depression. Iyi nkuru ni byo igiye kwibandaho.

Ntabwo abagerwaho na depression bose bituruka ku mpamvu imwe. Ahubwo hari impamvu zitandukanye ziyitera aho buri wese ku ruhande rwe agira imwe muri zo cyangwa nyinshi ziba ziri ku isonga mu kumutera depression kandi ikibabaje ni uko uko ibiyitera birushaho kuba byinshi ku muntu umwe, ni nako kuremba cyangwa kuzahazwa na yo birushaho kwiyongera.

Dore bimwe muri byo:
  1. Ihohoterwa: Ihohoterwa mu buryo bwose, ryaba irishingiye ku gitsina nko gufatwa ku ngufu, gutotezwa, gukoreshwa imirimo y’agahato, kujujubywa no gukozwa hirya no hino, biri mu bitera depression.
  2. Imwe mu miti: Imiti imwe n’imwe, iyo umuntu ayikoresheje igihe kirekire ishobora kugera aho ikamutera ikibazo cya depression. Imwe muri yo ni imiti ya steroid, imiti ihangana na virusi nka interferon-alpha, kimwe na isotretinoin uretse ko uyu wo ubu wakuwe ku isoko
  3. Intonganya: Zaba intonganya zisanzwe ariko zihoraho, urutoto, amakimbirane n’amahane mu ngo, haba mu bashakanye, abana hagati yabo cyangwa abana n’ababyeyi, ndetse no muri sosiyete, bishobora kubyara depression
  4. Igihombo no gupfusha: Ibikubaho bibi kandi bitunguranye, nko kuba waguze inzu ku ideni igahita itwarwa n’inkangu, kuba waguze imodoka ku ideni igakora impanuka ku buryo utakoresha, gupfusha uwo wakundaga cyane ndetse ari ingirakamaro kuri wowe, na byo byabyara depression. Kuba ufite ideni ariko kuryishyura bikaba byarakunaniye, kuba uhora ushaka akazi ariko bikanga, na byo amaherezo bishobora kubyara depression
  5. Akoko: Niba mu muryango wawe harabayemo abaranzweho ubu burwayi, harabonetsemo abantu buyahura se, na we uba ufite ibyago byinshi byo kuba wayirwara
  6. Ibihe bidasanzwe: Gutandukana n’uwo mwashakanye kandi bikaba ari we wagukoshereje cyangwa se ubona urenganyijwe, guhora mu bukene budashira kandi ntako utagira ngo witeze imbere, na byo byatera depression
  7. Akato: Kuba abantu baguhana, bakagutererana wenda kubera ivangura runaka ryaba irishingiye ku ruhu, idini cyangwa ubwoko, kuba se ufite uburwayi budakira, butuma bamwe baguhunga na byo amaherezo bishobora kubyara depression
  8. Ibiyobyabwenge: Ibiyobyabwenge mu bwoko bwabyo bwose, ubariyemo no kuba imbata y’inzoga byihariye hafi 30% y’abantu bagira ikibazo cya depression. Nubwo wibeshya ko inzoga cyangwa ibiyibyabwenge bituma wibagirwa ibibazo, iyo bigushizemo noneho bisubira irudubi ukarushaho kumererwa nabi.

Muri macye ibi ni bimwe mu bishobora gutera depression. Mu zindi nkuru tuzarebera hamwe uko wafasha uwahuye n’iki kibazo, ndetse n’uko niba ubyibonyeho wakifasha.

Ongera usome hano ibimenyetso bya depression 

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s