Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibyo wakamubajije mbere yuko mukorana imibonano bwa mbere

Umenyanye n’umuntu ndetse umubano wanyu urakomeje. Nuko ukabona amaherezo bizazamo kuba mwakorana imibonano mpuzabitsina. Ese ujya wibuka kuba wagira ibyo umubaza bigendanye n’ubuzima bwe bw’imibonano? Niba utajyaga ubyitaho, burya ubuzima bwawe wasanga ujya ubushyira mu kaga ahubwo Imana ikaba ari yo ikwirindira.

Muri iyi nkuru twagukusanyirije ibyo wagakwiye kubanza kwitaho, kubaza uwo musore/mugabo cyangwa uwo mukobwa/mugore, mbere yuko muzagera igihe cyo gukorana imibonano.

Aha ariko bikaba byiza kuba wabimubaza mbere y’uko uwo munsi ugera kuko si ibibazo byo kubaza mbere y’igikorwa kandi ntubimubaze kuri terefoni nko kuri chat cyangwa muhamagarana ahubwo biba byiza kubibaza imbonankubone dore ko burya kubeshya umuntu muri kumwe bigora kurenza iyo atakureba

  1. Ubuzima bwe

Habaho indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Hari imitezi, mburugu, hepatite, virusi itera SIDA n’izindi. Habaho izipimishwa, izikingirwa n’izindi.

Ibuka kumubaza igihe aherukira kwipimisha, niba yarikingije hepatite…

Hano unabonereho kumubaza niba nyuma y’icyo gihe haba harabayeho kuryamana n’umuntu batikingiye.

  1. Ibyerekeye imibonano

Mu mibonano habaho ibintu bitandukanye dore ko n’iterambere rituma bamwe bagira ibyo bifuza gukora/gukorerwa nyamara wenda wowe utabyemera cyangwa utabikunda.

Hari abashobora kwenda mu kibuno, hari uwakubwira ati utantamiye igitsina sinarangiza, hari uzakubwira ati udakoresheje intoki sinishima, … ibi kubimenya mwatangiye igikorwa bishobora kubicira umunsi bikababihiriza. Ariko kubimenya mbere byatuma umenya niba muhuje imyumvire.

  1. Irangamimerere

Ahari ashobora kuba afite umugabo/umugore nyamara akaba nawe yakwishimiye ashaka ko mwaryamana. Ashobora kuba afite boyfriend/girlfriend wowe akaba ashaka ko muzajya mwishimisha mu buriri gusa.

Ibi kubimenya bituma nawe umenya uruhande uhereramo, ukamenya niba mukomeza umubano cyangwa muwuhagarika.

Bizakurinda kwicuza nyuma yo kuryamana.

  1. Icyo imibonano ivuze

Kuri bamwe imibonano ni igikorwa gihuza gusa abantu bakundana nyamara ku bandi imibonano ni nka serivise uha umuntu kuko ayikeneye cyangwa se mubikeneye mwembi mwaba mukundana cyangwa mudakundana. Aha rero kubibaza mbere bituma umenya uruhande uherereyemo. Ese nitubikora, nyuma yaho azansiga kuko icyo yashakaga yakibonye cyangwa tuzakomeza umubano noneho urusheho gukomera?

  1. Ingaruka ku bandi

Niba ari umuntu ufite undi bari mu rukundo, ese kuryamana kwanyu ntibizagira ingaruka ku mubano wabo? Ese nibabimenya bizagenda bite? Ese niyo batabimenya, ntibizahungabanya urukundo cyangwa umubano wari uhari? Aha ahanini biba bireba abasanzwe bafite abakunzi

  1. Imyororokere

Aha ahanini birareba umusore/umugabo. Ese uwo mukobwa/mugore afite ukwezi kureshya gute? Ajya mu burumbuke ryari, ajya mu mihango ryari? Ibi kubimenya bizakurinda inda zitateganyijwe

  1. Kwirinda

Ibyo kwirinda hano ni bibiri bikuru. Harimo inda itateganyijwe ndetse n’indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Aha rero muvugane niba hazakoreshwa agakingirizo, cyangwa uburyo bundi bwo kirinda haba gufata ikinini kirinda gusama (niba indwara mwizeye ko ntazo), kurangiriza hasi, spermicide, … Unibaze haramutse hajemo gutera/gutwara inda uko mwabigenza

  1. Nyuma se

Aha rero niho usanga abantu dutandukanira. Ese nyuma yo kuryamana, bizagenda bite? Bizaba birangiye cyangwa tuzakomeza? Ese nzajye nkuvugisha nk’uko bisanzwe, nzongere umuvuduko cyangwa nzawugabanye? Bamwe usanga icyo yashakaga iyo akibonye atongera no kukuvugisha akakuvugisha ari uko agukeneye cyangwa umushotoye. Birababaza ariko burya biba byarapfiriye mu biganiro bya mbere.

 

Ndahamya ko ibi nimubiganiraho mbere yuko mwinjira mu bikorwa byo kuryamana hatazazamo kwicuza ku ruhande rumwe cyangwa urundi kuko byose bizaba byaraganiriweho bihagije kandi byiteguwe neza.

Birareba kandi impande zose, uwafata iya mbere mu kubibaza yaba ari kwirengera.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s