Ubuzima

Ibyabafasha kuryoherwa n’imibonano mwembi

Nta we utishimira kuryoherwa n’imibonano mpuzabitsina. Nubwo bamwe bibeshya ko ikorwa kugirango umuntu arangize gusa, byaba ari ukwibeshya kuko niyo wikinishije urarangiza. Ariko imibonano mpuzabitsina irenze gushyira igitsina mu kindi, irenz kurangiza. Ni igikorwa kiba hagati y’umugabo n’umugore kikaba umurunga w’imibanire yabo. Burya ngo iyo mu buriri bigenda neza no mu buzima busanzwe bigenda neza, dore ko bifasha umuntu kuruhuka mu mutwe, gutekereza neza, kongera akanyamuneza n’ibindi twazavugaho mu nkuru ukwabyo.

Ahubwo reka twibaze ngo nakora iki kugirango imibonano ibe iryoshye kandi idushimishe twembi?

 

Iyi nkuru reka ibivugeho mu magambo arambuye

 

 1. Mubwire ibyo akora ugatwarwa

 

Nubwo habaho ibice twakita rusange mu kongerera umugabo cyangwa umugore ubushake, dore ko iyo hari ubushake kuryoherwa bishoboka, ariko buri wese agira ahe hamufasha cyane. Hari umugore uzasoma ahite amera nk’ufashwe n’amashanyarazi, undi numukora mu mabere yende kwinyarira. Hari umugabo uzakora mu bwanwa ashyukwe ureba, undi numukoza ururimi mu gutwi asimbuke. Wowe rero mu myiteguro n’uwawe, nagera ahagushimisha cyane wiceceka mubwire, abyumve abimenye. Nayoba gato umuyobore uti zamuka cyangwa manuka, nahagera uti  ahoooo.

 

 1. Ntukibagirwe gushima

 

Kugirango ejo muzabikore mwese mubishaka nanone, ni byiza ko niba murangije wibuka gushimira uwo mwabikoranye, uti wakoze, wandyoheye, wari umeze neza, n’andi magambo anyuranye. Gusa nanone niba hari ibitagenze neza ntimwabura kubivugaho, ariko bitari ukunenga cyangwa kugaya mugenzi wawe ahubwo gufatanya kumenya aho byapfiriye. Ese uyu munsi ko warangije vuba, ese ko noneho wari wumye, utuntu nk’utwo. Biba byerekana ko ubuzima bw’imibonano mubusangiye atari ukwimenya. Kandi agashekeje kabaye mu gikorwa mwongere mukavugeho mwisekere. Ntimukazinge umunya nyuma y’igikorwa

 

 1. Wigira ibintu ibihoraho bidahinduka

 

Wikumva ko imibonano buri gihe izabera mu buriri kandi ikaba mugiye kuryama cyangwa mbere yo kubyuka. Oya ahubwo ahantu hose mwisanzuye kandi mutekanye mwayikora. Wenda mwaruhutse abana bari ku ishuri, umukozi ari muri konji. Kuki mutabikorera muri salon mumaze kurya cyangwa mbere yo kurya? Kuki se mutabikorera mu bwogero mbere yo koga? Mwanahindura uburyo bikorwamo, niba mwaryamaga ubundi mukicara cyangwa mugahagarara, mbese mugahora muhindura bityo bigahoramo agashya

 

 1. Ha umwanya uhagije imyiteguro

 

Abagabo bamwe bibeshya ko uko atinda mu myiteguro ari ko arangiza vuba nyamara burya si byo. Ahubwo uko umara umwanya munini mu myiteguro ni byo bizatuma umugore arushaho na we kubishaka kandi nawe ubushake bugume hamwe bityo niwinjira no mu gikorwa bigufashe kutarangiza vuba. Imyiteguro kandi wibuke ko ibanziriza mu mutwe. Niba mwarakaranyije, cyangwa hari ikitagenda neza banza ugikosore. Ikindi niba wowe bikurimo kandi mukaba mutirirwanye ushobora gutaha ugasanga we afite umunabi cyangwa se arananiwe ntibibe bikibaye.

Wamwandikira uti “uzi ko ariko ntaheruka kurongora”, “uyu munsi kandi urampa”, “ese chr, wowe urumva utabikumbuye”, …

Izo ni ingero zimwe mu byo wakoresha akabanza na we akitegura mu mutwe.

Imyiteguro y’umubiri rero yubahirize ingingo ya mbere twabonye hejuru wibanda ku bice bimufatisha vuba kurenza ibindi. Ariko ntiwibagirwe isuku yaba mu kanwa, kogosha insya, gukaraba intoki no kwiyuhagira cyangwa koza igitsina.

 

 

 1. Siporo ni ngombwa

 

Nubwo bamwe badaha agaciro siporo ariko buriya siporo ni nziza kuko ituma imiyoboro y’amaraso ibasha kwaguka bityo mu gihe cyo gushyukwa amaraso akaba menshi muri ibyo bice. Ikindi kandi siporo nko kwiruka, gutwara igare cyangwa kugenda n’amaguru biba byiza kuba wabikora ku kazuba k’agasusuruko cyangwa ka kiberinka mu gihe ubifitiye umwanya bitakunda ukibuka kota akazuba kuko buriya vitamini D ku bagore ni ingenzi kuko izamura igipimo cya oestrogen naho ku bagabo ikazamura testosterone iyi yombi ikaba imisemburo igira uruhare mu kongera iruba. Ubanza ari yo mpamvu mu mpeshyi usanga abantu bose bashaka imibonano

 

 1. Ntukibagirwe kubikora mu gitondo

 

Ubushakashatsi bunyuranye bwerekana ko abagore kenshi bajya kuryama bananiwe ndetse no mu mitwe batekereza gahunda bazakora ejo. Hakiyongeraho no kuba kenshi abagabo bataha batinze, ugasanga umugore yaryamye rimwe ndetse wenda yanakurakariye mu mutima, waba wasomye ku nzoga bikaba ibindi. Ikindi ni uko mu gitondo umusemburo wa testosterone ku bagabo uba uri hejuru ari na byo ahanini bitera gukanguka washyutswe. Iyo rero ubikoze neza mu gitondo bitera akanyamuneza haba ku mugabo no ku mugore ndetse bigera nimugoroba mugifite ubushake bwo kuba mwakongera.

Erega buriya umugabo ugiye mu kazi azinze ibirago yirirwa nta stress. Uzabigerageze urebe

 

 1. Koresha amagambo anyuranye

 

Haba mu gutegurana no mu gikorwa nyirizina, amagambo ukoresha ashobora gutuma uwo mukorana imibonano arushaho kuryoherwa no guhoza umutima kuri icyo gikorwa. Amagambo akunze kwitwa ibishegu ni amwe mu magambo mwakoresha mwembi mu gihe muri mu gikorwa nyirizina bityo biagtuma ubushake bukomeza kwiyongera no gutinda uburyohe bugakomerezaho

 

 

 1. Mugire ibyo mufatanya

 

Niba mwabashije gutaha kare mwembi, si ngombwa ko umugabo abwira umugore gutunganya icyumba kandi na we nta cyo ari gukora. Wowe mugabo ushobora gusasa uri no kumva radiyo, umugore yakinjira gusasa agasanga wabishoje kare. Azumva ko mufatanyije numusaba kuguhemba ntazabura kugusoma, nawe uzafatiraho ukomerezeho. Iyi mibonano kuri we izaba itunguranye ariko ndahamya ko izaba imwe mu mibonano iryoshye. Wanamufasha guteka ibya nijoro niba ari we usanzwe ateka, uko mufatanya ukaba umuganiriza amagambo ashimishije, wafasha abana gukora umukoro, n’ibindi byo kuruhura umugore.

 

 1. Wikita ku nshuro

 

Wikumva ko uzaba wabikoze neza nubikora inshuro eshanu ku munsi. Oya ahubwo icyo ukwiye guha umwanya cyane ni uburyo bikorwamo. Rimwe ryiza riruta kenshi kabi, kandi nawe nubigenzura uzasanga ari byo. Ushobora kubikora 3 umugore atararangiza undi akabikora rimwe bakarangiriza rimwe bose. Nubaza abo bagore uzasanga uwabikoze rimwe akarangiza ari we unezerewe kurenza wawundi wabikoze kenshi nyamara atarangiza.

 

 

 1. Menya aho ubikorera

 

Kugirango mwese muryoherwe bizasaba ko muba mwisanzuye. Uzasanga nujya kunyaza umugore kandi mu kindi cyumba harimo abantu bakuru azavuga ati gira buhoro batatwumva nyamara nimuba mwisanzuye akureke ubikubite bivuge rwose na we avuge yewe. Rero ubwisanzure n’umutekano ku babikora ni ingenzi mu kuryoherwa

 

 1. Wiceceka

Cyane cyane ku bagore, ubushakashatsi buvuga ko ababikora bavuga, basakuza, baniha, ari bo baryoherwa kurenza ababikora bacecetse. Abagabo na bo ababikora babaza abo babikorana uko babyumva, ibibaryoheye, ni bo usanga abagore bavuga ko baryoshya imibonano. Rero ku mpande zombi ni byiza kubikora mudacecetse ahubwo mu byo mukora byose mubazanye uko bimeze, ibi binarinda ubwonko kuba bwajya ahandi.

 

Ni byinshi ariko ibi ni bimwe mu byabafasha kuryoherwa mwese.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s