Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibuka ibi mbere yo gukora imibonano

Gukora imibonano ni igikorwa cyiza iyo cyateguwe. Ariko se gitegurwa gute? Ibaze wiriwe mu kazi, wataha ugasanga uwo mubana yiteguye ko mubikora cyangwa se nawe ugataha ubishaka ariko wenda we bitamurimo. Urumva ko bizasaba ko mwitegura mwese, iyo bitabaye umwe arabihirwa.

Gutegura imibonano ariko nanone si ugutegura igikorwa gusa, hari byinshi wagakwiye kwitaho nkuko muri iyi nkuru tugiye kubirebera hamwe

  1. Banza uteguze

Aha ni mu gihe wowe wumva ufite ubwo bushake, dore ko burya bihera mu mutwe bikajya mu mubiri nyuma. Niba wiyumvamo kubikora, tangira woherereze ubutumwa uwawe, cyangwa se niba muri kumwe utangire ibimwereka ko ubishaka kandi bituma na we ajya mu mwuka umwe nawe. Niba ari mu gikoni ushobora kujyayo ukamuhobera uturutse inyuma, ukamusoma ku ijosi ukigendera. Ibi bifite icyo bikangura muri we. Niba umugabo yicaye muri salon ari kureba TV cyangwa ari gusoma, itambutse imbere ye witeshe igitenge kandi wambariyemo ikariso gusa, ugitoragure witonze ku buryo akurangarira,…

  1. Ibuka agakingirizo

Ashobora kuba ari inshuti iri bugusure, mutabana mutaranashakana. Ibuka kugura udukingirizo hakiri kare, niba uri budukenere. Nawe mukobwa nta kosa waba ukoze ugiye utwitwaje mu gihe umusore yaba atadufite ubwe. Ibuka ko karinda inda zitateganyijwe kakanarinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina

  1. Ibuka koga

Koga si buri gihe umubiri wose niba wizeye ko wisukuye ariko se wibutse byibuze koza ahari bugire uruhare mu gikorwa? Koza amenyo, gukaraba intoki no koza igitsina ni ngombwa. Niba hari ahandi ku mubiri ushobora gusoma, nko ku mabere, kandi hakaba hari hasizwe amavuta, ibuka kuhoza naho. Ubundi byakabaye byiza ubanje koga umubiri wose

  1. Tegura aho bikorerwa

Aha nubwo wakumvamo gukabya ariko niyo waba ubikora buri munsi, ntabwo ubikora uko wiboneye. Niba uri bukenere kunyaz(w)a, hari aho bikorerwa, ibuka kuhategura. Niba se hari ibibangamye bindi aho uri bubikorere banza ubikureho. Ibuka uko urumuri rwaho rugomba kuba rumeze, impumuro se, niba ukenera kunywa amazi nyuma, ibitambaro uri bwihanaguze, byose bishyire hafi

  1. Itegure mu bwonko

Nubwo ku bagabo akenshi gushyukwa byoroha ariko ku bagore bihera mu bwonko. Ndetse abahanga bavuga ko mu gihe umugore wamuteguye mu bwonko, ku mubiri biroroha, niyo mpamvu ijambo ryose umubwira mbere y’igikorwa, mu gikorwa na nyuma yaho rifite agaciro kanini. Na we kandi ubwe mu gihe ashaka ko aza unezerwa asabwa kwitegura mu mutwe.

  1. Shyira ku ruhande ibindi

Ushobora kuba ufite gahunda y’akazi, ibyo guhaha, aho kujya, abo gusura, ibi byose bishyire ku murongo nushaka ushake n’aho ubyandika ariko niba watangiye igikorwa, si umwanya wo kwibuka ko umuriro washizemo, ko abana ku ishuri babirukanye, si umwanya wo gusaba umugabo igitenge gishya, …

  1. Kora ikintu wumva ko cyatuma uwo muri bubonane akwifuza

Mu ndimi z’amahanga bavuga ngo ni ukuba sexy. Niba ari uwo mubana, ashobora kuba azi ko udaheruka kwiyogoshesha, kogosha insya se, … Niko kanya ko kubikora. Ku mugore, ushobora kwambara akenda kagufi, kwambara agasutiye cyangwa agakariso gashya umugabo atamenyereye, ku buryo nakubona wikuyemo indi myenda ahita yumva ubushake.

  1. Bitware buhoro

Niba igikorwa gitangiye, wikihutisha ibintu kuko ni umwanya wabigeneye, bitware buhoro buhoro. Wikumva ko mu munota umwe igikorwa kiba gitangiye. Oya ahubwo banza gutegura, kandi ubihe umwanya uhagije ni byo bizatuma mwese mujya mu mwuka umwe mukarushaho kuryoherwa. Tangira umukorakora, ukurikizeho kumusoma, uhere hejuru umanuka, n’ibindi byose

Muryoherwe

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s