Ubuzima

Burya si buno

Ugisoma uyu mutwe w’inkuru ushobora gutangara nyamara burya iminsi ya kera siyo ya none. Ibintu bigenda bihinduka, amajyambere ariyongera. Izi mpinduka ziba muri byose byaba imirire, imyambarire, imyitwarire, iterambere mu buhanga n’ubuvuzi n’ibindi

Nyamara impinduka ntiziba buri gihe ari nziza gusa n’imbi zigenda ziza bityo ugasanga buri gihe inama ntizisiba gutangwa.

Hano twifuje kuvuga ku ngingo eshatu z’ingenzi zikwereka ko ibihe byahindutse nawe usabwa kumenya uko witwara.

1. IMIRIRE

Kuri ubu usanga ikintu kijyanye n’imirire abantu baragihagurukiye gusa nanone ntihabura abatabiha agaciro usanga bitwaza ko na kera bititabwagaho. Hari uwo ubwira uti umugore utwite ntiyemerewe kurya cyangwa kunywa iki n’iki ati ariko ko ba mama na ba nyogokuru babikoreshaga babaye iki? Nyamara aba yiyibagije abagore benshi bagiye bahitanwa n’inda baba babyara cyangwa batwite, abakuragamo inda, ndetse n’ababyaraga abana batujuje ibiro. Ibi nubwo tutavuga ko biterwa n’imirire 100% ariko usanga kwita ku mirire yawe utwite bifasha wowe n’uwo utwite.
Abandi ni abana batangiye ifashabere. Kuri ubu usanga ababyeyi babwirwa ibyo umwana yemerewe gufata bitewe n’ikigero agezemo. Ibi ni ukugirango abashe gukura neza haba mu gihagararo, mu bwenge no mu bwirinzi ku ndwara. Igwingira ry’abana rituruka ku mirire itaboneye ubu ryarahagurukiwe kandi ugereranyije na kera ubona ko harimo impinduka nziza. Gusa nanone ntitwabura kuvugako hari abarya ibirenze ugasanga nabo bagize umubyibuho ukabije, byose rero biba byiza iyo biri ku gipimo nyacyo

Abakuru nabo rero ku mirire ubu birakaze. Indwara zitandura nizo ziri guhitana abantu kandi inyinshi zituruka ku mirire harimo diyabete cyangwa umuvuduko ukabije w’amaraso ndetse na kanseri zimwe na zimwe. Inama zitangwa ku mirire ziba zikwiye kwitabwaho kuko burya si buno.

2. IMYITWARIRE

Kera nkuko tubibwirwa umukobwa watwaraga inda akiri iwabo yaroherwaga cyangwa agacibwa mu muryango. Ubu aho iterambere rigeze ndetse n’uburenganzira bwa muntu buteye imbere ntawe ugicibwa ngo ni uko yabyariye iwabo, ariko nanone uko kubyarira iwabo bigendana n’izindi ngaruka nyinshi.
Harimo kurera wenyine iyo uwo mwabyaranye atagufashije cyangwa umuryango ntukwiteho, hari ukurwara Indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina (kuko ntiwatwita utakoreye aho), SIDA na za hepatite.
Ibi byose nyamara usanga kubyirinda byashoboka dore ko agakingirizo ari intwaro ikomeye irinda ibyo byose, mu gihe kwifata byakunaniye.

Jya uzirikana iteka ko ibintu byahindutse Indwara zimwe zicika haduka izindi. Gusa ibi ntibireba abakobwa gusa bireba buri muntu wese yaba umuto n’umukuru, umugabo n’umugore

3. UBUVUZI

Reka dusoreze ku buvuzi rero. Aha ho buri wese arabibona ko iterambere rigeze kure. Gusa nanone tujye twibuka tunazirikane ko muganga Atari Imana (no mu ndahiro haravugwa ngo “I will not play God”, kuko nta kwigira Imana). Kwa muganga wa mugani wa wa muririmbyi barasanasana iminsi ikicuma, gusa ntibavura nyamunsi.
Igihe cyose mu buzima hari ikitagenda neza, wumva impinduka usabwa kwihutira kujya kwa muganga

By’umwihariko abagore batwite basabwa kwipimisha inda, bakabakurikirana neza ndetse no kubyara bigakorerwa kwamuganga
Abana nabo ni uko dore ko uko ubyitaho bigabanya impfu zaba iz’abagore batwite, abapfa babyara kimwe n’abana bari munsi y’imyaka itanu.
Indwara zigenda zibonerwa inkingo, niyo mpamvu usabwa gukingiza umwana ndetse n’abakuru basabwa kwikingiza mu gihe biri ngombwa nka hepatite, mugiga, fievre jaune, n’izindi ndwara zikingirwa nk’ibisazi by’imbwa iyo yakurumye na tetanus mu gihe wakomerekejwe n’ikintu nk’umusumari cyangwa ibati
Jya wibuka ko amagara asesekara ntayorwe

Rero nkuko ubibonye, ibintu byarahindutse, BURYA SI BUNO. Rengera ubuzima kandi urengere abandi.

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s