Ubuzima

Burya ibara ukunda rifite icyo rivuze ku mico yawe

Buri muntu wese aho ava akagera agira ibara akunda ndetse ugasanga niryo ryiganza mu byo atunze. Ugasanga ni ryo rangi asiga imodoka ye, niryo asiga mu nzu, inkwto n’imyenda ni ryo bara ryiganza, gutyo gutyo.

 

Abahanga mu mitekerereze ya muntu bavuga ko burya ubwoko bw’ibara ukunda buvuze byinshi ku myitwarire yawe. Usanga abakunda ibara rimwe baba bafite imico yenda gusa, nubwo hari abakunda amabara arenze rimwe ariko uba usanga hari ibara akunda kurenza andi yose.

 

Muri iyi nkuru tugiye kuvuga kuri amwe muri yo, n’imyitwarire y’abakunda ayo mabara.

 

  1. Umutuku

Umutuku ubusanzwe ni ibara rituma ugira ubushake bwo kurya ndetse uzasanga mu ma hoteli menshi ibitambaro byo ku meza bariraho biba biri mu ibara ry’umutuku. Niba rero ukunda iri bara, bivuze ko ukunze kuba umuntu w’icyotegererezo, ari nayo mpamvu rikoreshwa ku hanyurwa n’abayobozi cyangwa abandi bantu bakomeye aho banyura (red carpet). abakunda iri bara kandi usanga ari abantu babaho ubuzima bwabo ku rwego bumva ko rubashimishije

  1. Orange

Abakunda iri bara ni abantu bakunze kuba hamwe n’abandi ndetse bakarangwa no gusabana. Gusa nanone mu kaba hamwe n’abandi nanone ugasanga bakeneye kubahwa no kwemerwa mu bitekerezo batanga

  1. Umuhondo

Umuhondo ni ibara rigaragaza ibyishimo no gukunda kwiga utuntu dushya. Usanga abakunda iri bara bakunze kurangwaho guhanga udushya, gushyira gahunda mu byo bakora buri munsi no gusangira ubumenyi bwabo n’abo bazi cyane cyane abo babana

  1. Icyatsi

Niba ukunda ibara ry’icyatsi bivuze ko ukunze kubaho utekanye, ukunze kandi ukunzwe. Ukunda kuvugwa neza muri rubanda kandi uri umwizerwa, intahemuka ndetse iyo ukunze uba wakunze

  1. Ubururu

Ubururu ni ryo bara rikundwa n’abantu benshi. Abakunda iri bara barangwa no guhora bashaka amahoro yo mu mutima, no gukunda ukuri. Baba bashaka kubaho ubuzima bwabo bwite kandi bakabaho mu mahoro ntawe babangamiye kandi ntawe ubabangamiye. Ndetse usanga bagerageza gutekerereza abandi, bakishyira mu mwanya wabo. Bakunda isuku, ibintu biri kuri gahunda no mu mucyo. Gusa nanone usanga badakunda cyane ibyerekeye kurya dore ko n’ubusanzwe iri bara rizwiho kugabanya ubushake bwo kurya.

  1. Mauve

Abakunda iri bara usanga bakunze ibintu bijyanye n’imyizerere cyane. Akantu kose baragasuzuma kandi ntiwamwihisha mu mico kuko akuvumbura vuba. Icyo bahuye na cyo cyose uba usanga bashaka kumenya ibyacyo neza, ndetse barangwa no kuba abanyampuhwe.

  1. Iroza

Umuntu ukunda iri bara arangwa n’urukundo, umutima mwiza no kwita ku bandi. Usanga kandi iri bara rigaragaza gukundwa mu buryo bwose no kwemerwa ntacyo umuntu agendeyeho dore ko ari na ryo benshi twitirira igitsinagore.

  1. Umukara

Abakunda iri bara ni abantu bakunze gukoresha ingufu muri byse kandi badatinya kugera ku cyo biyemeje uko byamera kose. Gusa nanone kugirango bagere ku cyo biyemeje usanga bakenera byinshi, hamwe bashobora no gusaba ariko byibuze intego yabo ikagerwaho

  1. Umweru

Iri bara rigaragaza umuntu w’umunyamahoro, wiyoroshya ndetse agaca bugufi. Abarikunda usanga abantu babisangamo kubera imico yabo izira amakemwa, kandi usanga abakunda iri bara bakunda kwigenga no kubaho bihagije.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s