Imibanire Ubuzima

Uburyo bwo kwereka uwo ukunda urukundo umufitiye

Usanga benshi bemeza ko urukundo ari amarangamutima ugaragariza umuntu abandi bakemeza ko urukundo atari amagambo ari ibikorwa.

Nyamara kandi urukundo nyarwo rurivugira urufite kurugaragaza hari ibyo asabwa gukora. Nubwo twese tutagaragaza urukundo kimwe ndetse tutanarwakira kimwe ariko uko byamera kose urukundo ni rumwe bivuze ko hari ibirugaragaza muri rusange nkuko tugiye kubibona. Bivuze ko hari ibikorwa umuntu wese uri mu rukundo aba akwiye gukora, ibirenze ho bigaterwa n’izindi mpamvu zinyuranye.

  1. Amagambo ukoresha

    

Iyo ukunda umuntu ugira amagambo ukoresha mu biganiro hagati yanyu atandukanye n’ayo ukoresha ahandi. Hari amazina umwita, indoro umureba, imitoma umutera ibi byose biba bigaragaza ko umwitayeho kandi ari umwihariko kuri wowe. Ntitwavuga ngo uzamwite uku cyangwa uzakoreshe iyi mitoma ariko Uburyo muganira buba bukwiye gutandukana nuko uganiriza abandi. Uburyo umucyeza, ushima ibyo yagezeho, uko yambaye, uko yatsinze, uko yateye ipasi, cyangwa uko yashashe… Ibi byose biba bigamije kwerekana ko ari umwihariko kuri wowe

  1. Ibikorwa

Aha benshi ntibahavugaho rumwe kuko ibikorwa bigendana n’ubushobozi ufite. Gusa urukundo rwo ku munwa gusa ntiruhagije ahubwo urukundo nyarwo rugendana n’ibyo ukorera uwo ukunda. Kumuhanagurira inkweto, kumufungira isutiye, kumufasha akazi yakoraga byaba gufura, guteka se, kumwishyurira bisi muri mu rugendo, kumuherekeza mugiye guhaha ni bimwe mu bikorwa bidasaba amafaranga wakora kandi bikamunezeza akarushaho kukwiyumvamo

  1. Impano

    

Impano uha uwo ukunda igomba kuba Impano yihariye kandi ifite icyo isobanura. Si ngombwa ngo uyimuhe yagize isabukuru cyangwa ibirori runaka kuko icyo gihe benshi baba bari buzimuhe. Mugenere impano mwatembereye, cyangwa umusanze aho akorera, kandi ibe impano atari yiteguye. Niba akunda film kuki utamukoreshereza CD iriho film ? Niba se akunda chocolat kuki utamugurira kamwe ? Wirindira ya minsi mikuru kuko azaba yiteguye nubundi ko ushobora kumuha impano ahubwo bikore umutunguye. Mu bushobozi bwawe Gira icyo umuha nk impano ndetse ntukibagirwe kugira impano umuha wowe wazitunganyirije. Washushanya ku rupapuro, wamuhimbira umuvugo,…

  1. Muhe umwanya

Mushobora kuba mutabana cyangwa se kubera akazi mukaba mubonana gacye. Ako gacye ubonye kamuhe akiharire. Iyibagize ibindi byose byaba kureba film cg umupira, kujya kuri chat ubireke mbese umwereke ko kuba kumwe na we bikurutira Ibindi byose. Iyi ngingo ireba bose baba ababana cyangwa abagiteretana.

  1. Kumukoraho no guhuza imibiri

Aha si ukumukoraho nk’umwereka ikintu ahubwo ni uburyo bwo gutuma umubiri we wumva uwawe. Niba nta tegeko ribibabuza hano harimo gukora imibonano mpuzabitsina, nyamara kandi niba mutarabyemererwa, kumukora ku itama, kumufata mu biganza se, bituma umubiri we uzamura ibyiyumviro bigatuma yumva itandukaniro hagati yawe n’abandi.

Ibi si byo gusa wakora ngo wereke umuntu ko umukunda gusa ni izingiro ry’ibindi wakora kandi bireba bose abagabo n abagore, abasore n’inkumi

1 comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s