Imibanire Imyororokere Ubuzima

Ibyo mwakitaho bikabafasha kurangiriza rimwe

Byinshi mu biganiro byerekeye imibonano hagati y’abashakanye hakunze kugarukamo ikibazo cyo kutarangiriza rimwe. Ibi ahanini usanga biterwa n’impamvu zinyuranye, nyamara nanone ni ibintu bishobora gukosorwa. Imvugo nka ‘uwanjye arangiza ariho nkibishaka’, ‘jyewe sinzi n’uko barangiza’ n’izindi nkazo hari umuti twazivugutiye muri iyi nkuru.

1. Gutegurana

Aha mbere burya bipfira ni mu gutegurana. Wowe mugabo niba utashye wishyizemo ko ugiye kubikora, ukagerayo winjira mu buriri ubwira umugore guhindukira urumva koko yazarangiza ryari? Kuko wowe witeguye bihagije (byose ni mu mutwe) nta nubwo uzabikora umwanya munini. Aha niho abagore benshi usanga bavuga ko batanazi kurangiza kuko batajya bategurwa. Banza umutegure mu mutwe, aha ushobora gukoresha amagambo umubwira, ubutumwa umwoherereza niba mutari kumwe, ku buryo nawe atangira kumva akariro kazamuka buhoro buhoro. Ikindi kandi mube mubanye neza iyo minsi ku buryo naguha Atari bwitangire itama (nanze kuvuga itako ngo ntaba nkabije). Noneho mu gihe muri kumwe utegure umubiri kuko umutima wo wamaze kuwutegura. Gutegurana bifate akanya gahagije kugirango muze mwese kuba muri mu mwuka umwe.

2. Menya gukubita ahababaza

Wenda nkoresheje imvugo isekeje ariko buri mugore wese agira ahantu akorwa ubushagarira bukamwuzura, uburyohe bukiyongera. Aho rero kuhamenya bisaba guhataho, Ntabwo mwabikora rimwe ngo uhite uhamenya keretse akuganirije ati aha n’aha ndanyurwa. Iyo uhavumbuye uzabibwirwa nuko ahinduye indoro, impumeko, ndetse ntazabura kukubaza ati aho hantu ubundi habagaho? Kuko umushimiye ahamuryaga. Gusa zirikana ko buri mugore ateye ukwe. Hari uzarangiza kuko umunyaje, undi arangize kuko winjije ukageza kuri point G, undi arangize kuko uvanze byose, bisaba kumwiga ukamumenya. Aho rero nuhavumbura jya uhataho, mu gihe wumva uri hafi kurangiza ntukureho, muzajyana. No ku mugabo ni uko. Niba akunda ko umunyongera, umukorakora ahantu runaka, bikore kugirango arangize mu gihe kimwe nawe.

3. Muganire, muganire, muganire

Mbivuze kenshi ngo wumve ko ari ingenzi. Hejuru nari nkubwiye ngo ube uzi ahamushimisha kuruta ahandi. Mu kuganira niho uzabimenya. Mugore nawe wiceceka mu gikorwa ahubwo irekure uvuge ahakunyura ndetse nahavana umubwire uti aho hantu hasubire. Ibi kandi bizashimisha umugabo kuko azamenya ko atangiye kukugerera ku ngingo. Niba wumva uri hafi kurangiza nabyo wibyihererana, kubimubwira bizatuma nawe yitegura kuba mwarangiriza rimwe.

4. Wikishyira mu mutwe ko murangiriza rimwe

Benshi bibeshya ko bisaba kubyishyiramo nyamara ahubwo kubyishyiramo byica byose. Kurangiriza rimwe ntibivuze ngo bibere ku isogonda rimwe, ahubwo igihe cyose kurangiza hatanyuzemo umunota urenga bivugwa ko mwarangirije rimwe kuko abagore bamwe barangiza ari uko amasohoro abagezemo, abandi bakarangiza kuko umugabo yinjiye cyane igihe cyo kurangiza nuko akamwitsindagiraho nawe akarangiza, nkuko hari n’abagabo barangiza kuko umugore arangije agasa n’ucitse integer nabob ya byishimo bikabatera kurangiza. Icya ngombwa si ukwishyiramo ngo turangirize rimwe, umunota umwe ahubwo ni ugufashanya kurangiza, kandi bikaba hatarimo intera nini

5. Iyoroshye mu mutwe

Wibikora utekereza uti noneho nimutanga aranzonga, cyangwa uti noneho reka ngerageze simutange…
Oya. Iyoroshye mu mutwe wumve ko uyu munsi nibidakunda ejo bizakunda. Ni umwitozo kandi ntibivuze ko umunsi wa mbere ari itegeko gutsinda. Nkuko umugore uyu munsi azana amavangingo ejo akayabura, ni kimwe no kurangiza. Uyu munsi mushobora kutarangiriza rimwe ejo mukarangiriza rimwe, gutyo gutyo. Byose bisaba kwirekura mu mutwe no mu mubiri.

Icya ngombwa muri byose ni ukuba mwiteguye kandi buri wese agakorera undi ibimushimisha, bityo bizafasha kuba igikorwa murimo mwese kibafasha kunezerwa no kwishima. Mube muri ahantu habereye igikorwa kandi mufite umwanya wacyo uhagije, bizaza.

Zirikana ko kurangiza ku mugore bimutera akanyamuneza, uharanire kubigeraho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s