Indwara Ubuzima

Menya byinshi ku bwandu bw’umuyoboro w’inkari benshi bita infection.

Ubwandu bw’umuyoboro w’inkari (mu cyongereza Urinary Tract Infection –UTI, mu gifaransa ikaba Infection urinaire), ni indwara imaze kuba gikwira kandi yibasira abagore kuruta abagabo. Impamvu nyamukuru ni uko umuyoboro wabo w’inkari ari mugufi kurenza uw’abagabo kandi nanone ugasanga ahasohokera inkari kuri bo n’ahasohokera ibyo bitumye bindi hasa n’ahegeranye.
Ubushakashatsi buvuga ko byibuze umugore 1 muri 2 yandura iyi ndwara kandi abenshi irakira ikagaruka.

Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibitera iyi ndwara, tuvuge ku bimenyetso byayo ndetse tunavuge uko wayirinda nuko ivurwa

UBWANDU BW’UMUYOBORO W’INKARI BUTERWA N’IKI?

Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyi ndwara ikunze kwitwa infection iterwa ahanini na mikorobe yitwa Escherichia coli ikaba ubusanzwe iba mu mara manini (gros intestine/large intestine). Mu kwituma rero hari igihe iyi mikorobi isohoka ikagana mu muyoboro w’inkari nuko ikazamuka igana mu ruhago. Iyo itinze kuvurwa igera no mu mpyiko.
Gusa nubwo abagabo batayirwara cyane ariko iyo bayirwaye irabakarira kurenza abagore.
Umugabo rero iyo akoranye imibonano idakingiye n’umugore urwaye iyi ndwara nawe ahita ayandura. Bivuzeko nawe iyo ayikoze n’undi mugore ayimwanduza, gutyo gutyo. Aha byumvikane ko kugirango umugabo ayanduze umugore we ari uko aba yakoranye imibonano idakingiye n’undi mugore, ariko umugore we ashobora kuyandura nta mugabo wayimwanduje.

NI IBIKI BYONGERA IBYAGO BYO KWANDURA?

Kugirango ya bagiteri ive mu mara igere mu muyoboro w’inkari birumvikana ko hari ikiyifasha kuhagera

1. Icya mbere ni isuku umaze kwituma. Kirazira kikaziririzwa ku bagore kwihanagura (kwiheha) uganisha imbere. Ahubwo uhera imbere usubiza inyuma.
2. Imibonano idakingiye nayo irayikwirakwiza
3. Gutwita, kuba urwaye kanseri y’uruhago, nabyo byongera ibyago byo kwandura.
4. Kuba urwaye diyabete
5. Kuba ukoresha agapira ko mu gitsina mu kuboneza urubyaro, kuba ukoresha imiti yica intanga (spermicide), nabyo byongera ibyago byo kwandura.
6. Udukingirizo natwo dushobora gutuma uramutse ukoreye aho nyuma yo kugakoresha byakongerera ibyago byo kwandura (gukoresha agakingirizo nuko wakongera bwa kabiri ntugakoreshe).
7. Gukoresha imisarane rusange cyane cyane iyo bicaraho.
8. Gukoresha isabune woza mu gitsina kimwe no gukoresha imiti ya antibiyotike cyane, biri mu byongera ibyago ku bagore kuko bigabanya bagiteri zo mu gitsina za ngombwa bikongera ibyago byo gutuma iriya mikorobe igera mu muyoboro w’inkari.

NI IBIHE BIMENYETSO BYAYO ?

Nuramuka ubonye kimwe cyangwa byinshi muri ibi bimenyetso usabwe kwihutira kugana muganga :

• Kubabara no kokera uri kunyara
• Gushaka kujya kunyara cyane kandi wanajyayo ukanyara duke
• Kuribwa mu kiziba cy’inda no mu gice cy’umugongo cyo hasi
• Kumva unaniwe cyane ukanahondobera
• Inkari zinuka, zijimye, rimwe na rimwe hakazamo n’amaraso
• Iyo mikorobe zigeze mu mpyiko uratengurwa ukagira n’umuriro

IYI NDWARA IVURWA ITE?

Akenshi abantu kubwo kwitiranya iyi ndwara n’imitezi cyangwa trichomonas, bituma bayivuza nabi, nuko igahora igaruka.
Iyi ni ndwara iterwa na mikorobi yo mu bwoko bwa bagiteri, bivuzeko ivuzwa imiti ya antibiyotike. Ushobora guhabwa uruvange rw’imiti ibiri cyangwa se umuti umwe wa antibiyotike, kandi ni imiti inyobwa ahanini, nubwo benshi mu kwivura bihutira gukoresha imiti ishyirwa mu gitsina. Niyo mpamvu usanga benshi bavuga ngo ntikira, kubera kuvura ibitari byo.
Iyi miti ifatwa hagati y’iminsi 5 na 14 bitewe n’uburemere bw’indwara.
Iyo uri gufata imiti y’ubu bwandu usabwa kunywa amazi menshi cyangwa umutobe w’inanasi

Nta muti runaka twavuga hano kuko imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike uyihabwa muganga amaze kugusuzuma.

IBYO KURYA WAKIFASHISHA

Umutobe w’inanasi, umutobe w’indimu, bicarbonate de soude, amazi meza kandi menshi, umutobe w’inkeri zitukura, nibyo byo kurya no kunywa wakifashisha mu gihe urwaye iyi ndwara.
Nyamara kandi hari ibyo ugomba kwirinda.
Muri byo harimo isukari, inzoga, soda zose, ibyo kurya bipfunyitse, ibirungo byongerwa mu biryo, urusenda, ikawa.

NI GUTE WAKWIRINDA UBWANDU BW’UMUYOBORO W’INKARI?

Mu kuyirinda kurikiza aya mabwiriza:
1. Niba ugiye kunyara, igihe ubishakiye hita ubikora kandi urindire zishiremo neza.
2. Mu kwiheha, hera imbere usubiza inyuma (cyane ku bagore)
3. Nywa amazi ahagije buri munsi
4. Jya usukura igitsina mbere y’imibonano kandi nurangiza kuyikora wihagarike (unyare).
5. Ambara amakariso akoze muri cotton kuko arinda kugira ibyuya. Ayakoze muri nylon kimwe na za collant byongera gututubikana mu myanya ndangagitsina.
6. Irinde niba bishoboka imisarane rusange yicarwaho niba utabasha kuyirinda ujye ubanza uhanagure aho ugiye kwicara.
7. Irinde imibonano idakingiye n’abantu batandukanye

Ahasigaye mugire ubuzima buzira umuze.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s