Imibanire Ubuzima

Ibizakwereka urukundo ruri mu marembera

Imibanire ni ingenzi ni na myiza hagati y’abantu haba hagati y’imiryango, abavukana, abashakanye ndetse n’abaturanyi.

Kuba umuntu mufitanye umubano wihariye cyangwa udasanzwe bigenda bigira ibibigaragaza ku buryo niyo mwaba ntawe mubibwiye ababareba babyibwira.

Iyo bigeze hagati y’umusore n’inkumi cyangwa umugabo n’umugore ho biba umwihariko kuko usanga hari ibimenyetso byinshi bigaragaza umubano wanyu, uko muvugana, amazina mwitana, uko muhamagarana, uko umwe yita ku wundi n’ibindi.

Umuntu mwasangiye akabisi n’agahiye, umuntu mukundana biragoye kuba wamureka ako kanya ariko nanone hari ibimenyetso simusiga biba byerekana ko urukundo rwanyu ruri mu marembera ndetse bigoye kuba warubyutsa. Nubwo ushobora kubibona ukabyirengagiza cyangwa ukaba utabizi, hano tugiye kugushyirira hamwe ibimenyetso simusiga bikwereka ko umubano wanyu udahagaze neza, ube wafata ingamba hakiri kare.

  1. Ntimukizerana

Umubano n’urukundo ikintu cya mbere bishingiraho bikacyubakiraho ni icyizere. Ariko niba utangiye kutamushira amacyenga, ukibaza niba aho akubwiye ari ariho koko ari, ukibaza niba uwo akubwiye ko bari kumwe ariwe koko, ugatangira gucunga uwo bavugana, abo bandikirana, ukumva ntutuje igihe utazi aho ari, biba byerekana ko urukundo rurimo akabazo.

  1. Utangira kubona ko mudahuje imyitwarire

Nibyo koko abantu ntibahuza imyitwarire n’imyumvire ariko urukundo rudusaba kwakira umuntu uko ari. Nyamara niba utangiye kubona ko imyambarire ye itakunyura kandi atahinduye uko yambaraga, niba usigaye ugaya imyitwarire ye, ukumva umuryango we nturi kukunyura, ukabona akazi akora ntugashaka, n’ibindi binyuranye utacyishimira kuri we, ni uko urukundo rwatangiye gushonga nk’isabune

  1. Ntukimushyira muri gahunda zawe

Usanga ubundi abakundana bakora byose batekerezanyaho. Niba ugiye kugura akantu ukabanza kumubaza ngo agushimire cyangwa akubwire akeza, niba ufashe urugendo ukamumenyesha, niba ugiye gushaka akazi ukamubwira…

Niba rero usigaye ukora gahunda zawe utamugize nyambere, nawe urabyumva ko biri kugana iwa Ndabaga.

  1. Ntimukigirana ibihe byiza

Abakundana bagira igihe cyo gutera urwenya, kuganira bagaseka, kujyana gutembera, kureba film, umupira se, gusura umuntu, byose mu rwego rwo kuba hamwe no gufatanya ibyishimo. Niba rero ibi bitakibaho iwanyu, harimo ikibazo.

  1. Usigaye wishimana n’abandi

Niba usigaye usohoka ntimujyane, wajya gufata kamwe ugashaka undi cyangwa abandi mujyana, mbese ibyo tuvuze ku ngingo yo hejuru mwakoranaga ukaba usigaye ubikorana n’undi cyangwa abandi, ibi ni ikimenyetso cy’uko utishimiye umubano wanyu. Ni cyo gihe ngo mufate ingamba amazi atararenga inkombe

  1. Ntutekereza ahazaza ha mwembi

Yego bibaho ko umubano waba usanzwe nta hazaza muteganya ariko niba mwatangiye umubano ni byiza ko munawuha icyerekezo kugirango hatazazamo kwicuza ku ruhande rumwe cyangwa kwitana bamwana. Iyo rero mwatangiye umubano muzima, ufite intego, ukabona hatangiye kuzamo kudohoka ntimukibiha agaciro, ntimugifatanya gupanga ahazaza, aha harimo akabazo katari gato kerekana yuko umubano wanyu urimo agatotsi katari gato rwose.

  1. Igitekerezo cyo kurushinga ntikikigushamaje

Niba iyo utekereje mwabanye uhita wumva urumeza, ukumva si ibintu bishamaje, nyamara mbere warabitekerezaga ukumva akanyamuneza, ukumva niwemuberanye, ni icyerekana ko amarembera ari kubagera amajanja. Niba mutakigira akanya ko kubiganiraho, mbere musigaye mwaribereye inshuti zisanzwe, ibibazo byaravutse mu rukundo

8. Yakubereye rubanda

Iki kimenyetso simusiga ni cyo ahanini cyerekana ko urukundo rwamaze gusaza rutagihari. Niba uwo wumvaga muzabana ubuzima bwanyu busigaye usiganye umubonamo rubanda ndetse nawe akaba ariko akubona, ukaba nta cye uha umwihariko, ukumva kumuhamagara no kutabikora ari kimwe, ukumva kuba wamara icyumweru utanazi uko yaramutse ntacyo bikubwiye, aha rwose ushaka waba umubwiza ukuri mukareka kubeshyana kuko urukundo rwo ntirugihari.

Si ibi gusa, ni byinshi. Ariko umuti si ugusenya burundu ahubwo ni ugusana no gusigasira. Niba mubonye ko ruri mu marembera kandi nta mpamvu ifatika iri kubitera ni cyo gihe ngo mufatanye kuruzahura niba bigishoboka.

 

Urukundo nirwogere

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s